At få diabetes går ud over indkomsten

​Personer, som bliver diagnosticeret med diabetes, har i årene efter diagnosen en lavere indkomst end personer, som ikke har diabetes. Det viser ny forskning fra Steno Diabetes Center.

I denne uge præsenterer Steno Diabetes Center nye forskningsresultater på den internationale diabetes-kongres IDF (International Diabetes Federation) i Vancouver, Canada. Resultaterne viser, at personer med diabetes fem år efter deres diagnose i gennemsnit har en lavere indkomst end personer, som ikke har diabetes, og at forskellen er størst blandt personer, som bliver diagnosticeret i en yngre alder. 

”Forskning har tidligere vist, at personer, som har haft diabetes i længere tid, og som eventuelt har følgesygdomme, har større risiko for at have nedsat produktivitet og dermed en lavere indkomst end resten af befolkningen. Men det viser sig, at lavere indkomst allerede gør sig gældende i årene umiddelbart efter, at man har fået diagnosen og jo yngre man er, jo mere udtalt er forskellen”, siger Bryan Cleal, der er seniorforsker på Steno Diabetes Center. 

Forskel udjævnes med alderen

Resultaterne viser, at forskellen i indkomst er størst blandt personer, som bliver diagnosticeret med diabetes, når de er mellem 25 og 45 år, mens forskellen udlignes blandt de ældre grupper fra 46 til 61 år, som typisk også har en højere indkomst ved diagnose-tidspunktet. 

”Diabetes er en svær sygdom at håndtere, og for nogle kan det betyde, at man må gå ned i tid på arbejdet, gå på førtidspension, og hvis man på sigt får følgesygdomme i fx nyrer, hjerte-kar eller øjne kan det også få betydning for ens arbejdsliv”, siger Bryan Cleal. 

Undersøgelsen er foretaget via det Danske Diabetes Register blandt 171.000 danskere med type 1 og type 2 diabetes, som blev fulgt fem år efter, at de blev diagnosticeret. Personerne med diabetes er blevet sammenlignet med personer valgt blandt 2,8 mio. danskere og som på køn, alder, bopæl, årlig indkomst m.v. lignede personerne i gruppen med diabetes mest muligt.   

Resultaterne viser at:
  • Personer med diabetes, som er blevet diagnosticeret, når de er mellem 25 og 45 år fem år efter deres diagnose har i gennemsnit en indkomst på 27.000 kr. mindre om året end personer uden diabetes
  • Blandt personer, som er blevet diagnosticeret, når de er mellem 46 og 55 år er forskellen 20.000 kr. om året 
  • For gruppen, der er mellem 56 og 61 år er forskellen fem år efter deres diagnose 12.000 kr. 

Redaktør