​​​​"Resultaterne viser, at den særlige indsats for at indarbejde kulturelle aspekter i undervisningen virkelig nytter og har en effekt," siger seniorforsker Nana Folmann Hempler, teamleder i Sundhedsfremmeforskning på Steno Diabetes Center Copenhagen, om afprøvningen af CUSTOM-konceptet.​​​​​​​

Borgere med etnisk minoritetsbaggrund får skræddersyet uddannelse i diabetes

​Personer fra ikke-vestlige lande har ofte brug for en anden slags undervisning i type 2-diabetes end majoritetsbefolkningen. Derfor har Steno Diabetes Center Copenhagen i samarbejde med Center for Diabetes og Hjertesygdomme i København udviklet et omfattende uddannelsesmateriale til netop den gruppe.

Vent...

​En skildpadde, en dromedar, en tiger. De tre dyr er med til at symbolisere, hvordan blodsukkeret påvirkes af forskellig slags mad. Stiger blodsukkeret langsomt, med en lille pukkel eller lynhurtigt?

"Det er nogle af vores brugere, der fik idéen til billedkortene med dyrene, og det er jo virkelig godt tænkt," siger seniorforsker og teamleder Nana Folmann Hempler fra Sundhedsfremmeforskning på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Sammen med Center for Diabetes og Hjertesygdomme i Københavns Kommune har Steno Diabetes Center Copenhagen udviklet et omfattende materiale til undervisning i type 2-diabetes af borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Materialet er tiltænkt uddannelsesforløb i kommunerne, men kan også bruges på diabetesambulatorier og i lægepraksisser med lidt justeringer. Og der er hårdt brug for det, idet langt flere borgere med etnisk minoritetsbaggrund har type 2-diabetes end danskere har type 2-diabetes. I en nyudgivet rapport ​fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at mens 5,8 procent af borgere med dansk baggrund har diabetes, har 8,8 procent det blandt borgere med mellemøstlig eller afrikansk baggrund – det er alle diabetestyper, der her er tale om.

"Når vi ser ind i fremtiden, vil borgere med etnisk minoritetsbaggrund udgøre en større og større del af den ældre befolkning, så det skal vi forberede vores sundhedsvæsen på. Vi er nødt til at tænke i kulturelt sensitive metoder, så alle mennesker får viden og kompetencer til at leve et godt liv med diabetes," forklarer Nana Folmann Hempler.

​Friture, kebab og ramadan

Baggrunden for udviklingen af materialet var snakke og henvendelser til bl.a. Nana Folmann Hempler fra Center for Diabetes og Hjertesygdomme om, at det eksisterende uddannelsesmateriale ikke rigtigt fungerede for ikke-vestlige borgere. Kunne Sundhedsfremmeforskning hjælpe?

I udarbejdelsen af den store uddannelseskasse har både brugere, sundhedsprofessionelle og forskere bidraget. Der er blevet foretaget interviews og observation af praksis – hvad virker, hvad mangler?

"Formålet er, at den her gruppe af borgere får viden og nogle værktøjer til at håndtere diabetes i deres hverdag, så de kan fortsætte med deres arbejde og have et godt familieliv. Mange i målgruppen er yngre end danskerne, når de får type 2-diabetes, så de har virkelig brug for at kunne være aktive fortsat og beholde deres arbejde," siger Nana Folmann Hempler.

Udover traditionelt danske fødevarer er der også billedkort af kebab, friture og både jul og ramadan.

"Men en af de største forskelle i undervisningssammenhæng er et meget større behov for at forklare, hvordan undervisningen forløber og praktiseres. Vi arbejder med et format, hvor man erfaringsudveksler eller hvor man skal tale med sin sidemakker, så man kan inspirere hinanden. Det er for mange en uvant form, fordi de er vokset op med helt anderledes skolesystemer og institutioner end de danske, så der er et stort behov for at fortælle, hvorfor undervisningen er, som den er."

God effekt på blodsukker og diabetesstress

Undervisningsmaterialet virker. CUSTOM hedder det og står for CUlturally Sensitive Tools and Methods. Det er blevet afprøvet i et forskningsprojekt på næsten 100 deltagere fra målgruppen og udover en høj grad af tilfredshed, havde deltagerne efter endt undervisningsforløb også et lavere HBA1c (langtidsblodsukker), lavere BMI og vægt – også efter seks måneder efter endt forløb.

Deltagerne fortæller også, at de føler sig mindre trætte og har mindre diabetesstress ved  en opfølgning seks måneder senere. 

"Resultaterne viser, at den særlige indsats for at indarbejde kulturelle aspekter i undervisningen virkelig nytter og har en effekt," konstaterer Nana Folmann Hempler.

Samme vurdering har lederen af Center for Diabetes og Hjertesygdomme i Københavns Kommune, Charlotte Glümer. 

38 procent af deltagerne på centrets kurser er personer med arabisk eller anden minoritetsbaggrund.

"Tidligere kunne vi ikke fastholde vores deltagere med etnisk minoritetsbaggrund i undervisningsforløbene, men det kan vi nu. I og med, at vi har været med til at udvikle CUSTOM, har vi brugt værktøjerne i flere år og i dag er forskellen mellem de forskellige deltagere udlignet," fortæller Charlotte Glümer.

Fantastisk kombination

CUSTOM-materialet kan bruges og udvikles til mange forskellige slags danskere, vurderer Charlotte Glümer:

"Vi har i dag en personcentreret tilgang til at undervise i diabetes, og det er en metode, jeg mener, kan bruges bredt i Danmark. VI lever jo alle i forskellige kontekster, og er du opvokset i Ringsted, er det også anderledes, end hvis du er født og opvokset i Gentofte. Derfor tror vi også, at værktøjerne kan udvikles og bruges overfor andre danskere, som har en begrænset sundhedskompetence – det vil sige kompetencer, som handler om at kunne finde, forstå, vurdere og bruge information til at tage beslutninger om sundhed."

Charlotte Glümer håber på flere lignende samarbejder mellem forskning og praksis:

"Samarbejdet med Steno Diabetes Center Copenhagen har været et af de mest ligeværdige samarbejder, jeg nogensinde har oplevet. Forskerne fra Steno og vores sundhedsprofessionelle medarbejdere har været en fantastisk kombination, som virkelig har rykket tværsektorielt."


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor