Coronakrisen skaber nye bekymringer for mennesker med diabetes

Et nyt studie undersøger hverdagen med diabetes under coronakrisen. De foreløbige resultater viser markante forskelle mellem personer med type 1- og type 2-diabetes.

Vent...

Kan jeg blive mere alvorligt syg af COVID-19, fordi jeg har diabetes? Hvorfor er jeg i risikogruppen? Og hvem holder styr på min diabetes, hvis jeg bliver indlagt på sygehuset?

Sådan lyder blot nogle af de bekymringer, som personer med diabetes kan have under coronakrisen. Det viser et nyt studie, som et team af forskere på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og Københavns Universitet står bag. Her blev 1396 personer med type 1- og type 2-diabetes spurgt til deres hverdag og trivsel ved coronakrisens begyndelse i midten af marts. Deltagerne blev rekrutteret gennem Steno Diabetesråd og Diabetesforeningens panel.

”Vi ved meget lidt om, hvordan epidemier påvirker personer med diabetes, og derfor var vi interesseret i at undersøge bekymringsniveauet, og hvilke bekymringer der fylder. På den måde bliver vi klogere på, hvor det er særligt vigtigt at skabe gode støttemuligheder og for hvem,” fortæller Lene Eide Joensen, seniorforsker og teamleder hos SDCC.

Undersøgelsen viser, at coronakrisen har skabt en række nye bekymringer, som handler specifikt om COVID-19 og diabetes. Her svarer mere end halvdelen, at de er bekymrede for at blive alvorligt syge af COVID-19 på grund af diabetes, mens omkring en tredjedel bekymrer sig over at blive karakteriseret som en del af en risikogruppe. Tilsvarende bekymrer cirka en tredjedel af de adspurgte sig for, om de kan håndtere deres diabetes, hvis de bliver syge med COVID-19.

Markante forskelle

Undersøgelsen viser også, at bekymringerne er særligt udbredte blandt kvinder, personer med type 1-diabetes, personer med følgesygdomme til diabetes og personer, som føler sig alene eller isoleret.

Når det især er personer med type 1-diabetes, som har bekymringerne, skyldes det måske, at denne gruppe i højere grad identificerer sig med sygdommen. Det fortæller Dan Grabowski, seniorforsker og teamleder på SDCC, som er i gang med den kvalitative del af studiet.

Den bygger på 20 interviews med personer med type 1- eller type 2-diabetes, og blev udført i perioden fra den 2. til den 15. april 2020. Her kan man se nogle meget markante forskelle på de to grupper, fortæller seniorforskeren.

”Personer med type 1-diabetes følte sig overset og manglede konkrete råd og vejledninger. De var meget bekymrede og savnede nuancer i de risikogrupper, der blev meldt ud. Modsat var personer med type 2-diabetes mindre interesserede i den information, der var kommet ud. De var nærmere irriteret over at blive stemplet som en risikogruppe og så ikke nogen sammenhæng,” siger han.

Fra bekymring til handling

Studierne tyder på, at der kan være behov for mere information og støtte til nogle personer med diabetes under coronakrisen – og at det kan give god mening at skelne mellem personer med type 1 og type 2.

Dog viser spørgeskemaundersøgelsen også en tendens, som peger i den positive retning, fortæller Lene Eide Joensen.

”Tidligere studier har vist, at har man et højt niveau af bekymringer relateret til diabetes, kan man også have sværere ved at varetage sin diabetes i hverdagen. Her ser vi det modsatte. Vi ser, at dem, som har mange bekymringer, også er mere opmærksomme på at tage deres medicin og dyrke mere motion,” siger hun.

Spørgeskemaundersøgelsen, som blev udsendt i perioden fra den 19. til den 26. marts 2020, er den første af flere, som på sigt skal belyse, hvordan bekymringerne blandt personer med diabetes udvikler sig, som coronakrisen skrider frem.

Nye risikogrupper

Siden undersøgelserne blev lavet, har Sundhedsstyrelsen præciseret, hvilke personer med diabetes der er i risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med coronavirus.

Det drejer sig om personer med et langtidsblodsukker (HbA1c) højere end 70 mmol/mol, uanset diabetestype. Derudover skal man især være opmærksom, hvis man samtidig har svær overvægt, hjertekarsygdom eller svær nyresygdom.


Figur: Bekymringer relateret til COVID-19 blandt personer med diabetes

 

Copyright: Diabetes and COVID-19: psychosocial consequences of the COVID-19 pandemic in people with diabetes in Denmark—what characterizes people with high levels of COVID-19-related worries? Lene Eide Joensen, Kristoffer Panduro Madsen, Lone Holm, Kasper Arnskov Nielsen, Morten Hulvej Rod, Andrea Aaen Petersen, Naja Hulvej Rod og Ingrid Willaing. Diabetic Medicine. Copyright © [2020]. https://doi.org/10.1111/dme.14319.

Fakta om den første artikel publiceret på studiet:

Titel: Diabetes and COVID-19: Psychosocial consequences of the COVID-19 pandemic in people with diabetes in Denmark – what characterises people with high levels of COVID-19-related worries?

Tidsskrift: Diabetic Medicine, link til abstract

Studietype: Tværsnitsundersøgelse

Samarbejdspartnere: Københavns Universitet (Institut for Folkesundhed) og Diabetesforeningen

Finansiering: Basismidler

Interessekonflikter: Ingen

Kontakt: Teamleder og seniorforsker Lene Eide Joensen 

  

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor