Diabetesforeningen støtter klinisk forskning og sundhedsfremmeforskning på SDCC

​To forskere fra SDCC modtager legater ved Diabetesforeningens årlige uddeling, hvoraf det ene var et særligt jubilæumslegat.

Vent...

Diabetesforeningen har netop uddelt tre forskningslegater på hver 500.000 kr. til postdoc-projekter, der skal skaffe ny viden om diabetes og følgesygdomme til diabetes. Blandt modtagerne af dette legat er Jonas Salling Quist, postdoc, ph.d. fra forskningsgruppen Klinisk Diabetesforebyggelse.

I år uddelte Diabetesforeningen desuden et særligt jubilæumslegat i anledningen af foreningens 80 års jubilæum. Legatet på 1,2 mio. kr. blev tildelt Pil Lindgreen postdoc, ph.d. fra forskningsgruppen Diabetes Management Forskning. 

Tidsbegrænset spisning som behandling af type 2-diabetes

For Jonas Saling Quist betyder legatet, at han kan igangsætte et forskningsprojekt, der skal undersøge, hvor effektivt tidsbegrænset spisning er i behandlingen af type 2 diabetes – RESET2 studiet, som er et etårigt interventionsstudie. Ved tidsbegrænset spisning må man spise i f.eks. 10 af døgnets 24 timer, uden andre restriktioner ift. kosten, og i de resterende timer faster man. Til at designe projektet har han allieret sig med borgere med type 2 diabetes, deres pårørende og sundhedsprofessionelle for at identificere de elementer, der har betydning for at nå målet. 

”På det personlige plan er det en kæmpe anerkendelse at modtage legatet, og at det i sidste ende var borgere med diabetes, der har valgt mit projekt er en kæmpe cadeau. Jeg er meget glad for, at de kunne se perspektiverne i projektet, ” siger Jonas Salling Quist. 

Projektet er et samarbejde mellem forskere og sundhedsprofessionelle fra Klinisk Forskning, Klinikken og Sundhedsfremme på Steno Diabetes Center Copenhagen  og Endokrinologisk afdeling på Hvidovre Hospital og forskere fra England og Californien.

Metoder til behandling og støtte til personer med diabetes med spiseforstyrret adfærd

Pil Lindgreen skal bruge legatet til et 2-årigt postdoc projekt, hvor hun skal undersøge, hvilke behov for behandling og støtte, som personer med diabetes med spiseforstyrret adfærd har.

" For personer med diabetes er der i behandlingen et konstant fokus på mad og krop, som øger risikoen for at udvikle en spiseforstyrret adfærd som kan være, at man undlader at tage sin insulin eller tvangsoverspiser. Det kan få alvorlige konsekvenser for både fysisk og psykosocial sundhed og livskvalitet."

"Spiseforstyrret adfærd er tabubelagt og bliver derfor ofte ikke italesat, hvilket gør det svært at behandle. At modtage legatet er derfor en stor anerkendelse af, at projektet er vigtigt at gennemføre, "siger Pil Lindgreen.

Resultatet af projektet skal munde ud i kliniske metoder skabt i samarbejde med diabetesbehandlere og personer med diabetes og spiseforstyrret adfærd. Metoderne skal hjælpe behandlere til at italesætte, opspore spiseforstyrret adfærd hos personer med diabetes og varetage deres behov for støtte og behandling.  

Fakta om uddelingen

Projekterne er udvalgt af et brugerpanel hos Diabetesforeningen. bestående af personer med diabetes og pårørende. Det er fjerde gang, at Diabetesforeningen har sammensat et brugerpanel, der udvælger projekterne. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor