For første gang er erhvervsskoleelevers samlede sundhed kortlagt

​Store regionale forskelle i trivsel, overvægt og rygning for elever på landet erhvervsskoler og store forskelle afhængig af uddannelsesretning. Det viser den første rapport over elevernes samlede sundhed - den første af sin art.

Vent...

​Generelt trives elever på landets erhvervsskoler godt - til gengæld går det mindre godt med deres kost-, motions- og rygevaner.

Det viser en ny undersøgelse, UNG19, der netop er udkommet.

”Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark, hvor vi kan se på forskelle mellem de forskellige erhvervsuddannelser, uddannelsesspor (EUX/EUD), regioner, køn og alder. Den viser store forskelle mellem erhvervsuddannelserne og regionerne. Det er vigtig viden for at kunne planlægge og målrette sundhedsindsatser til denne ungdomsgruppe”, siger Charlotte Demant Klinker.

UNG19 rapporten er udarbejdet af forskere fra SDCC og lavet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og  Hjerteforeningen.

Den bygger på svar fra 6.119 erhvervsskoleelever på 58 erhvervsskolematrikler indsamlet i foråret 2019.

Læs baggrundspapir om rapporten

Læs rapporten.

Læs mere om UNG19

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor