Flere har diabetes – færre dør af sygdommen

Type 2-diabetes er i stærk stigning og er nu en af de mest almindelige kroniske sygdomme i Danmark. Det viser data fra et landsdækkende registerstudie fra Steno Diabetes Center Copenhagen, der netop er offentliggjort.

Vent...

Der er både godt nyt og dårligt nyt om diabetes i Danmark.

Den dårlige nyhed er, at type 2-diabetes er i stærk stigning, og i dag har flere end 250.000 danskere sygdommen. Det viser en helt nye tal fra et studie, der er lavet på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Studiet kortlægger antallet af danskere med diabetes og sygdommens dødelighed.

”Det betyder, at type 2-diabetes nu en af de hyppigste sygdomme i Danmark,” siger Marit Eika Jørgensen, professor, overlæge og forskningsleder på SDCC Hun er forfatter til artiklen om status på diabetes i Danmark, der netop er udkommet i tidsskriftet BMJ Open Diabetes Research & Care.

”Stigningen skyldes både, at der er kommet flere nye med type 2-diabetes og, at flere lever længere med sygdommen. Flere nye med type 2-diabetes skyldes givetvis den stigning man har set i fedme og fysisk inaktivitet. Vi kan dog ikke helt udelukke at noget af stigningen ikke er reel, men skyldes flere registreringer på grund af forbedret og tidligere diagnostik,” fortsætter hun.

Undersøgelsen viser, at knap 300.000 danskere har diabetes, heraf har 90 % type 2-diabetes. Antallet af danskere med type 1-diabetes er ikke i stigning, men ligger stabilt.

Diabetesbehandlingen går godt

Den gode nyhed er, at dødeligheden er faldet – særligt hos personer med type 2-diabetes.

”Den faldende dødelighed er et tegn på, at det går rigtig godt med diabetesbehandlingen i Danmark. Der er sket en stor udvikling i fx den individuelle behandling og tidlig opsporing af alvorlige følgesygdomme, og det ses i tallene. Antallet af tabte leveår er faldet,” fortæller Marit Eika Jørgensen.

”Dødeligheden er dog stadig højere end gennemsnittet hos en dansker uden diabetes. Særligt hos personer med type 1-diabetes. Her er dødeligheden 70 % højere end ved type 2-diabetes. Det viser, hvor vigtigt det er også at have fokus på komplikationer ved type 1-diabetes, især hjertekarsygdom,” fortsætter hun.

Marit Eika Jørgensen påpeger, at forskerne ud fra de danske kvalitetsregistre ved, at personer med type 1-diabetes ikke får nær så aktiv en behandling med kolesterol- og blodtrykssænkende stoffer som personer med type 2-diabetes.

 

Data fra undersøgelsen

Type 2-diabetes:

 • 4,5 % af danskerne har type 2-diabetes i 2017 
 • Det svarer til ca. 256.000 personer. 
 • Tallet har været stærkt stigende fra 1995, hvor kun 1,2 % af befolkningen havde type 2-diabetes.
 • Undersøgelsen viser en stærk stigning i personer med type 2-diabetes frem til 2011, men der kom herefter et bemærkelsesværdigt fald. Forskerne antager, at skyldes indførelsen af nye diagnostiske kriterier.

Faldet i antallet af nye tilfælde har dog ikke betydet at det samlede antal med type 2-diabetes er faldende, både fordi dødeligheden har været faldende, og fordi der i den danske befolkning er store årgange omkring 65-70-årsalderen hvor forekomsten af type 2-diabetes er højest.

Data tyder også på, at antallet af nye tilfælde atter er stigende.

Type 1-diabetes:

 • 0,5 % af danskerne har type 1-diabetes i 2017. 
 • Det svarer til ca. 28.000 personer. 
 • Tallet har ikke ændret sig fra 1995 og til i dag, men det dækker over en vedvarende lille stigning af nye tilfælde blandt børn og unge (ca. 2 % årligt), mens der er et fald i antallet af nye tilfælde blandt danskere over 30 år.

I alt har ca. 285.000 personer i Danmark diabetes.

Dødeligheden

 • Dødeligheden som følge af diabetes er faldet, men er fortsat højere end gennemsnittet for personer uden diabetes: 
 • Antallet af tabte leveår for en mand på 40 år med type 1-diabetes var 11,6 i 2005 sammenlignet med en mand på 40 år uden diabetes. I 2017 var antallet af tabte leveår faldet til 7,3.
 • Antallet af tabte leveår for en mand på 60 år med type 2-diabetes var 4,4 i 2005 sammenlignet med en mand på 40 år uden diabetes. I 2017 var antallet af tabte leveår faldet til 3,7.
 • Korrigerer man for alder, er dødeligheden for type 1-diabetes 70 % højere end for type 2-diabetes.

Om studiet

 • Studiet er udført af forskere på Steno Diabetes Center Copenhagen
 • Studiet samler datakilder, som identificerer personer med diabetes fra landspatientregistret, lægemiddelstatistikregistret, sygesikringsregistret og de regionale kvalitetsdatabaser for diabetes. 
 • Alle registre er samlet på en sikret server på Danmarks Statistik og anonymiseret så ingen af forskerne kan identificere enkeltpersoner. 
 • Sammenlignet med Sundhedsdatastyrelsens Register for Udvalgte Sygdomme identificerer forskerne 20.000 flere med type 2-diabetes og 3.000 flere med type 1-diabetes.
 • Dette skyldes primært inklusionen af de regionale kvalitetsregistre som indeholder klinisk validerede cases, der ikke identificeres i Sundhedsdatastyrelsens registre. Inkluderingen tillader en mere præcis klassificering af type 1- og type 2-diabetes. 

Titel: Prevalence, incidence and mortality of type 1 and type 2 diabetes in Denmark 1996–2016
Tidsskrift: BMJ Open Diabetes Research & Care
Studietype: Epidemiologisk studie
Samarbejdspartnere: Ingen
Finansiering: Delstudiet af type 1-diabetes er finansieret af Sanofi Aventis. Det øvrige studie er finansieret af SDCC.
Interessekonflikter: Marit Eika Jørgensen har modtaget forskningsstøtte fra AMGEN, Astra Zeneca, Sanofi Aventis og Boehringer Ingelheim. Marit Eika Jørgensen har aktier i Novo Nordisk. Bendix Carstensen har modtaget honorar fra Novo Nordisk og Leo pharma for foredrag. Bendix Carstensen har aktier i Novo Nordisk.
Kontakt til forskerne: Marit Eika Jørgensen og Bendix Carstensen


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor