​​​​​​​​​​Fra Folkemødet sidste år i en Steno Diabetes Center Copenhagen-debat om brugerinvolvering. Foto: Nils Meilvang​

Folkemøde 2023: Vær med, når vi diskuterer fællesskaber, forebyggelse og fremtidens sundhedsvæsen

​​Kan fankultur og fællesskab give sundere mænd? Hvordan skal vi veje vores ord, når vi taler om overvægt? Og tør du overhovedet være kronisk syg i fremtidens sundhedsvæsen? Det er nogle af de spørgsmål, vi søger svar på, når Steno Diabetes Centrene sætter forebyggelse og samarbejde på tværs af sektorer til debat på dette års Folkemøde.

Vent...

Når dette års Folkemøde løber af stablen på Bornholm, står bl.a. Steno Diabetes Center Copenhagen klar til at stille nogle af de helt store spørgsmål inden for forebyggelse, sundhed, fællesskaber, fremtidens sundhedsvæsen og samarbejde på tværs af sektorer.

For at få flest mulige nuancer, svar og konkrete forslag, som vi kan arbejde videre med, har vi inviteret både borgere og en lang række stærke aktører fra kommuner, regioner og organisationer op til debat.

Vi spørger blandt andet:

  • Kan fankultur og fællesskab give sundere mænd?
  • Hvordan skal vi veje vores ord, når vi taler om overvægt?
  • Fri eller tabt: Er det patienten, der ​vinder i fremtidens digitale sundhedsvæsen?
  • Civilsamfund & sundhedsvæsen: Hvordan styrker vi samspillet?
  • Og tør du overhovedet være kronisk syg i fremtidens sundhedsvæsen?

Det er de fem danske Steno Diabetes Centre, der er gået sammen om at arrangere debatterne, som foregår fredag den 16. juni fra kl. 9-17.30 i Røgeriets Debattelt (F12).

Find link til vores debatter på Folkemødets hjemmeside​ eller læs mere om debatterne herunder.


Eventbeskrivelse

International forskning viser, at professionelle sportsklubber kan lykkes med at rekruttere og engagere mænd på tværs af socialklasser til sundhedsfremmende tilbud. Men hvis sportsklubberne dribler med bolden, hvor efterlader det så øvrige aktører? Hvad skal vi være opmærksomme på, når vi forsøger at nytænke sundhedstilbud til en gruppe af mænd, der ikke tiltrækkes af det, vi allerede har på hylderne. Sportskommentator Daniel Ortved giver bolden op og spørger bl.a. journalist Anders Lund Madsen, næstformand i DIF Frans Hammer og Sine Hausner fra AGF: Om sportsklubber og deres fanfællesskab kan være en ny arena for sundhedstilbud? Om sunde fællesskaber for mænd kan sikre mindre ulighed i sundhed? Og om sundhedstilbuddene tilpasses mændene, eller om mændene skal tilpasse sig sundhedstilbuddene? Undervejs i debatten inddrages mændenes helt afgørende stemme gennem videointerviews og forhåbentligt via bidrag fra tilhørerne.

Deltagere

Daniel Ortved, Kommentator/moderator, TV3 sporten

Frans Hammer, Næstformand, DIF (Danmarks Idrætsforbund)

Sine Hausner, Bæredygtighedsansvarlig, AGF A/S

​Anders Lund Madsen, journalist og podcastvært på "Anders & Anders - Hele Danmarks sundhedspodcast for mænd"

Lene Bruun, Forkvinde, Sund By Netværket

Thomas Unterschlag, Koordinator med fokus på mænds sundhed, Aarhus Kommune
Eventbeskrivelse
Børn og unges trivsel og sundhed er et vildt og komplekst samfundsproblem. Det kræver tværgående samarbejde og prioritering på tværs af politiske udvalg, ledelsesniveauer, fagpersoner, foreninger og familier. Halsnæs Kommune har taget udfordringen op ved at sætte kommunes vision: Halsnæs i Bevægelse i spil i en strategisk fokuseringsproces. Virkelighed og visioner er blevet forbundet i et Policy Lab, hvor kommunens politikere har mødt praksis og de unges perspektiver. På eventen kan du få indblik i Halsnæs Kommunes erfaringer, give dine input og få inspiration med hjem til, hvordan I i din organisation og lokalsamfund kan samskabe politiske og strategiske mål og nye tværgående partnerskaber. Eventen vil perspektivere Policy Lab tilgangen i forhold til at styrke forebyggelsen på tværs af sektorer. Hvordan kommer børn og unge til at mærke effekten af sundhedsklyngernes arbejde og en styrket rollefordeling ml. kommuner, regioner, civilsamfund og praktiserende læger?

Deltagere

Thue Lundgaard, Formand for udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, Halsnæs Kommune

Lene Bruun, Forkvinde, Sund By Netværket

Ricco Norman Dyhr, Sygehusdirektør, Nykøbing F. Sygehus

Magnus Thorsten Jensen, Direktør, Steno Diabetes Center Copenhagen

Anne-Mette Scheibel, Partner, Resonans

Merete Amdisen, Borgmester, Ishøj Kommune

Nanna Hebsgaard, Partner, Resonans

Sune Schou, Direktør, Halsnæs Kommune

Charlotte Glümer, Centerchef, Center for Diabetes og Hjerteygdomme, Københavns Kommune

Annelli Sandbæk, Enhedschef, Steno Diabetes Center Aarhus​Eventbeskrivelse
Hvornår skal vi tale om vægt? Hvornår skal vi ikke tale om vægt? Og hvordan undgår vi at stigmatisere, når vi gør det? Over halvdelen af danskerne er moderat overvægtige! I denne debat sætter vi fokus på sprogbrug og vægtstigma fordi, at vi risikerer at stigmatisere mange mennesker, som derfor reagerer med uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, fx at undlade at søge hjælp eller ved at overspise mm. Vær med til at diskutere, hvordan vi taler om vægt og præg den måde vi klæder fremtidens sundhedspersoner på. Nye perspektiver fra debatten kan præge en ny formidlingsguide til træning af professionelle i respektfuld dialog om vægt, som Sundby Netværket udgiver senere på året.

Deltagere

Annette Wandel, Vicedirektør, Danske patienter

Bjarne Bruun Jensen, Professor, Steno Diabetes Center Copenhagen

Emma Davidsen, Forsker i stigma, Steno Diabetes Center Copenhagen

Inger Bols, Vægtneutral diætist, Vægtneutral sundhed

Charlotte Forkert stavet ordIisager, Forkert stavet ordSekretariat​schef, Sundby netværket

Iben Kyhn Riis, Sundhedschef, Bornholms regionskommune​Eventbeskrivelse
Afstanden mellem brugere og sundhedsfaglige i sundhedsvæsenet er for stor. Brugernes unikke indsigt og kompetencer aktiveres ikke tilstrækkeligt, og de inviteres ikke med om bordet - når det virkelig gælder. Seneste eksempel er den nyligt nedsatte Sundhedsstrukturkommission, hvor ingen brugere med egne konkrete erfaringer er at finde blandt de 9 medlemmer. Måske er det på tide, at vi vender bøtten, så patienter og pårørende sætter dagsordenen. Brugere fra Steno Diabetes Centrene har derfor taget initiativet til at lave en konference om fremtidens sundhedsvæsen, hvor VI inviterer relevante aktører ind, og hvor VI sætter dagsordenen for hvilke temaer, der skal diskuteres. Konferencen afholdes i foråret 2024. På eventet vil brugere dele konkrete historier og udfordre beslutningstagere og professionelle. Fokus er på, at øget brugerindflydelse kan skærpe sundhedsindsatsen og frigøre ressourcer til gavn for alle. Desuden præsenteres grundtankerne for den kommende brugerdrevne konference.

Deltagere

Mads Fly-Hansen, Forælder til søn med Type-1 diabetes, Bruger på Steno Diabetes Center Copenhagen

Bjarne Bruun Jensen, Professor, Steno Diabetes Center Copenhagen

Helene Bilsted Probst, Lægefaglig koncerndirektør, Region Midtjylland

Dorthe Crüger, Medlem, Strukturkommission

Jakob Kjellberg, Research Professor, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Tine Filges, Forkvinde, Type 1 Tænketank For Diabetes

Walther Jensen, Lever med Type-2 diabetes, Bruger på Steno Diabetes Center CopenhagenEventbeskrivelse
Visionerne om fremtidens sundhedsvæsen og behandling i verdensklasse hviler på øget digitalisering, behovsdrevet og individualiseret behandling, algoritmer og kunstig intelligens. De forudsætter også behandling tættere på patienten og helst i eget hjem med virtuel kontakt til de sundhedsprofessionelle. Er det patienten, der vinder i fremtidens sundhedsvæsen, eller overser vi en bagside af medaljen, hvor krav og forventninger om digitale kompetencer favoriserer nogle og skaber øget afstand til andre? Debatten tager afsæt i to dilemmaer: Fri eller tabt ? •Sætter vi patienten fri ved at forskyde ansvarsbyrden, så patienterne selv skal navigere i egen behandling, sygdom og data – eller taber vi dem på gulvet? •Hvordan designes fremtidens sundhedsvæsen, så det kommer alle patienter til gode? Omsorg eller distance i det digitale sundhedsvæsen •Hvordan mestrer fremtidens sundhedsvæsen det nære i distancen, så omsorg og empati ikke tabes, når behandlingen foregår i eget hjem og via skærm?

Deltagere

Klaus Lunding, Formand, Danske Patienter

Simon Kratholm Ankjærgaard, Moderator, Selvstændig

Diana Schack Toft, Forskningsleder, Professionshøjskolen University Collage Nordjylland

Jan Henrik Ardenkjær-Larsen, Direktør, DTU sundhedsteknologi

Karin Friis Bach, Formand for Regionernes Sundhedsudvalg, Danske Regioner

Poul Erik Jakobsen, Direktør, Steno Diabetes Center Nordjylland​Eventbeskrivelse
Mange borgere med kronisk sygdom oplever udfordringer i mødet med sundhedsvæsenet eller har et svagt socialt netværk. Samtidig har vi et sundhedsvæsen under pres og en lang række civilsamfundsorganisationer, der kan - og gerne vil - hjælpe. Hvad skal der til for at skabe det gode samspil? Og handler det i virkeligheden om sundhed – eller om styrken i nærvær og fællesskab? Med udgangspunkt i borgeres konkrete erfaringer sætter Steno centrene i denne debat spot på muligheder for at bringe foreninger og frivillige aktører tættere på hospitaler, kommuner og praktiserende læger. Hvem skal tage ansvar, og hvad skal der til for at samspillet fungerer? Vi har inviteret en række brugere og frivillige samt toneangivende debattører fra civilsamfund og alle dele af sundhedsvæsenet. Sammen vil vi debattere, hvad der skal til for systematisk at styrke samspillet. Debatten munder ud i fem konkrete forslag til det fremtidige samspil mellem civilsamfund og sundhedsvæsen.

Deltagere

Anja Budde, Borger, Social Sundhed

Kim Larsen, Borger, Sammen om Diabetes og multisygdom på Bornholm

Otto Orth, Sundhedschef, Aarhus kommune

Charlotte Bach Thomsen, Landsformand, DGI

Troels Krarup Hansen, Direktør, Steno Diabetes Center Aarhus

David Jul, Partner, Resonans

Lene Christensen, Programleder, Steno Diabetes Center Copenhagen

Ulla Bjerre-Christensen, Uddannelseschef, Steno Diabetes Center Copenhagen

Carl Erik le Sage de Fontenay, Bestyrelsesmedlem, Diabetesforeningens lokalforening på Bornholm

Kristina Louise Bliksted, Direktør, Social Sundhed​Eventbeskrivelse

Flere patienter med kronisk sygdom, færre ressourcer, mangel på personale. Vi kender de brændende platforme i sundhedsvæsenet! Det er ikke længere dystre fremtidsudsigter – vi står midt i det! Hvordan gearer vi sundhedsvæsenet til at håndtere kronisk sygdom under de betingelser? Hvad kræver det af vores samarbejde på tværs af sektorer – nu og om 5 år? Og hvordan favner vi nye teknologiske muligheder og andre megatrends i indsatsen mod kronisk sygdom? Dette er debatten for dig, hvis du: • Har ambitioner om et sundhedsvæsen, der hjælper mennesker med kronisk sygdom • Har ansvar for at udvikle rammerne for kronisk sygdom • Tager hånd om mennesker med kronisk sygdom i din hverdag Kom og få skærpet dine billeder af fremtidens indsats for borgere med kronisk sygdom!

Deltagere

Morten Ziebell, Lægefaglig vicedirektør, Sjællands Universitetshospital

Jakob Kjellberg, Research Professor, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Bolette Friderichsen, Formand, Dansk Selskab for Almen Medicin

Torben Klitmøller Hollmann, Centerchef for Sundhed og Ældre, Næstved Kommune

Ole Toft, Sundhedspolitisk analytiker og journalist, Altinget
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor