Hvordan timer man bedst kostindtag og træning ved overvægt og type 2 diabetes?

​Har tidspunktet for måltider og træning betydning for ens appetit, præferencer for mad og stofskiftet, og er det forskelligt hos personer med overvægt og type 2 diabetes sammenlignet med personer uden? Det skal nu afdækkes i et nyt forskningssamarbejde mellem SDCC, Novo Nordisk A/S og Universitetet i Leeds i England. ​

Vent...

​Vil man have størst effekt af sin træning i forbindelse med et vægttab er det måske ikke ligegyldigt, om man smutter i træningscentret om morgenen eller om aftenen. Tidligere forskning indikerer nemlig, at træning tidligt på dagen er forbundet med øget vægttab hos personer med overvægt, mens træning senere på dagen er forbundet med bedre blodsukkerregulering hos personer med type 2 diabetes sammenlignet med træning om morgenen. Forskning har også vist, at spisning sent på dagen eller om natten er relateret til overvægt og risikomarkører for hjerte-kar-sygdom og mindre succes med vægttab. Men hvis man lever med overvægt eller overvægt og type 2 diabetes, hvad er så den bedste anbefaling at give?

Svaret er, at der ikke findes en anbefaling at give på dette område, da forskningen er meget sparsom, og derfor kender man ikke mekanismerne bag. Et nyt forskningsprojekt kan nu komme et skridt nærmere ved at undersøge, hvordan appetit og stofskifte påvirkes af træning og måltider både morgen og aften, hos personer med og uden type 2 diabetes.

Tidligere studier har vist at overvægt er forbundet med præferencer for energitætte søde og fedtholdige fødevarer og at belønningssystemet i hjernen reagerer anderledes på mad hos personer med overvægt og type 2 diabetes sammenlignet med personer uden overvægt og diabetes.

"Vi ved meget lidt om, hvordan man responderer på måltider og træning tidligt på dagen og sent på dagen i forhold til appetit og stofskifte og om der er forskelle mellem personer med og uden overvægt og type 2 diabetes. Derfor har vi designet et studie, hvor vil undersøge dette" siger Jonas Salling Quist, postdoc i Klinisk Forebyggelsesforskning.

Studiets design og forventet outcome

Jonas Salling Quist har sammen med kolleger på SDCC og samarbejdspartnere har modtaget en novoSTAR bevilling på 3 mio. kr. fra Novo Nordisk A/S til at udføre the TIMEX study (se faktaboks).​

Til projektet skal der rekrutteres deltagere til 3 grupper, som enten er personer der lever med overvægt og type 2-diabetes eller uden overvægt og diabetes. På fire testdage skal deltagerne enten spise (morgen eller aften) eller spise og træne (morgen og aften).  I studiet vil præferencer og belønning i forhold til mad blive målt ved hjælp af en test, som Jonas Salling Quist og kollegaer har udviklet i samarbejde med professor Graham Finlayson fra universitetet i Leeds i England og det danske firma iMotions A/S. Testen inkluderer en computertest og samtidige biometriske målinger (øjenbevægelser, ansigtsudtryk og svedproduktion i huden). Derudover vil der bl.a. blive taget blodprøver for at måle markører, der relevante for appetit og stofskifte.

"Jeg forventer, at vi kommer til at kunne se forskelle hen over døgnet hos deltagerne i de 3 grupper og at der vil være forskel mellem grupperne. Studiet er meget mekanistisk og jeg forventer at vi får solide data, som forhåbentlig kan bidrage til vores forståelse og til videre forskning og potentielt til anbefalinger ude i fremtiden," siger Jonas Sallng Quist.

Den anden del af forskningsprojektet består i at analysere blodprøver fra deltagerne i håb at kunne identificere nye markører, der medvirker til appetitregulering. Denne del forestås af forskere fra Novo Nordisk A/S.

Samarbejdet med Graham Finlayson og Kristine Beaulieu betyder, at Jonas er blevet indbudt til at være gæsteforsker på universitetet i Leeds i England.

Fakta om studiet

Titel: 'The TIming of Meal and EXercise in obesity and type 2 diabetes'​ (TIMEX) study.
Bevilling: 3 mio. kr. novoSTAR grant (et internt grant i Novo Nordisk A/S). Derfor er kravet at det skal ske i samarbejde med forskere i Novo Nordisk A/S.​
Konstellation: 2 forskere i Obesity Pharmacology i Novo Nordisk: Marina Kjærsgaard Gerstenberg og Rune Ehrenreich KuhreFra SDCC: Jonas Salling Quist, Kristine Færch, Hanne Pedersen. Natja Launbo, Martin Bæk Blond og Graham Finlayson, som er professor ved universitet i Leeds i England og gæsteprofessor på SDCC og Kristine Beaulieu, som er forsker ved universitetet i Leeds og gæsteforsker på SDCC.

Protokol er under udarbejdelse og skal godkendes af Videnskabsetisk komite ,før studiet kan initieres.

Jonas Salling Quist og hans kolleger undersøger i igangværende studier betydningen af timing af kostindtag, såkaldt tidsbegrænset spisning, i forebyggelse og behandling af type 2 diabetes i hhv. RESET og RESET2-studierne.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor