Hvorfor flytter vi?

Når vi flytter ind i vores nye hus i Herlev til november, så samles diabetesbehandlingen for cirka 11.000 børn, unge og voksne fra Region Hovedstaden. Se videoen med direktør Allan Flyvbjerg, som fortæller, hvorfor vi flytter og læs om mulighederne i det nye hus. . 

Hør SDCC's direktør, Allan Flyvbjerg, fortælle, hvorfor vi skal flytte til nye rammer, og hvad det betyder for dig, som er tilknyttet SDCC.


Når vi til november 2021 skifter postnummer til 2730 Herlev, forlader vi Danmarks første diabeteshospital fra 1932 på Niels Steensens Vej i Gentofte og vores aktiviteter på Gentofte Hospital. Uden dette knapt 90-årige fundament med diabetesbehandling, uddannelse og forskning, der går hånd i hånd, så var vi ikke der, hvor vi er i dag. Dette fundament bygger vi videre på, når vi ibrugtager Det nye SDCC - Skandinaviens største diabeteshospital - lige ved siden af Herlev Hospital.

Muligheder i det nye hus

Igennem SDCC's knapt 90-årige historie er der sket en meget stor udvikling. Dog har SDCC de sidste 4 år haft vokseværk og både antallet af brugere på SDCC og ansatte er næsten fordoblet de sidste fire år. For fortsat i fremtiden at være i stand til at tilbyde diabetesforskning, -uddannelse og behandling i verdensklasse, så kræver det nogle nye og moderne rammer. Bygningerne i Gentofte er ikke tidssvarende og kan ikke rumme det antal borgere, som vi fra november skal behandle.

I det nye hus får vi flere nye tilbud og muligheder at tilbyde borgere med diabetes, og derfor vil vi i højere grad kunne skræddersy behandlingen til den enkelte. Det gør vi bl.a. med helt nye forløb i vores klinik, som understøttes af Sundhedsplatformen. Endvidere ibrugtager vi i samme nybyggeri helt nye undervisnings- og forskningsfaciliteter, der gør at vi også der kan gøre et stort tigerspring ind i fremtiden.  

Og så kommer vi til at ligge fysisk lige ved siden Herlev Hospital og det giver mulighed for et tættere samarbejde om nogle af SDCC's brugere. F.eks. får vi let adgang til hjerte- og nyreafdeling, og forskellige typer af andre undersøgelser, der vil være relevant for visse af vores brugere.

Fakta

Det oprindelige Niels Steensens Hospital blev etableret i 1932. I 1990 blev hospitalet fusioneret med Hvidøre Hospital og i 2017 blev SDCC etablereret som en del af Region Hovedstaden, med en donation på 2,95 mia. kr. fra Novo Nordisk Fonden samt 1,35 mia. kr. fra Region Hovedstaden. En del af denne fondens donation er øremærket til opførsel af en ny bygning.

I dag behandler SDCC behandler cirka 9.500 personer med diabetes, men når vi flytter til Herlev, vil antallet stige til knapt 11.000 når alle børn og unge fra Nordsjælland Hospital og Herlev Hospital samles på SDCC.
Redaktør