Lancering af EU-projekt om tidligere opsporing og mere personaliseret behandling af diabetisk nyresygdom

​Steno Diabetes Center Copenhagen er samarbejdspartner i et internationalt, EU-projekt, som skal udvikle en computermodel, der både kan opdage diabetisk sygdom på et langt tidligere tidspunkt og måle effekten af den iværksatte behandling. Projektet startede i januar 2020 og indledes med et kickoff, der skal markere den officielle lancering.

Vent...

Flere end 40 % af personer med diabetes får også diabetisk nyresygdom. Det gør den til den vigtigste årsag til nyresvigt i de industrialiserede lande. Behovet for dialyse eller nyretransplantation i de senere stadier af diabetisk nyresygdom kan elimineres, hvis diagnosen stilles på et tidligere tidspunkt og den iværksatte behandling personaliseres.

Et internationalt EU-finansieret forskningsprojekt skal nu udvikle en databaseret computermodel, der netop skal kunne forudsige, hvordan sygdommen udvikler sig hos den enkelte. Det skal hjælpe klinikere med at iværksætte en mere effektiv behandling. Målet er, kunne forudsige udviklingen i sygdommen på et tidligere tidspunkt end det er muligt i dag og samtidig også kunne analysere, hvor effektiv behandlingen er.

Det er Medical University i Innsbruck, der leder projektet i samarbejde med The Medical University of Vienna og flere internationale partnere, herunder Komplikationsforskningen på SDCC under ledelse af forskningsleder Peter Rossing.

Gert Mayer, der er nefrolog og projektleder på projektet, siger i pressemeddelelse fra Medical University i Innsbruck, at der trods flere års udvikling og forbedring af behandlingsmulighederne af diabetisk nyresygdom, stadig ikke muligt at forudsige effekten behandlingen. Trods fremskridt de senere år, er der desværre mange der udvikler nyresygdom med nyresvigt, og tidlig hjertekarsygdom.

Peter Rossing har store forventninger til modellen:
”På baggrund af kliniske data og nye biomarkører, samt viden fra tidligere studier der bygges ind i modellen, er målet, at modellen kan forbedre både prognose og optimere behandlingsforslag så den optimale behandling med bedst effekt og uden bivirkninger kan startes.”

Projektet forventes at have potentiale til at kunne overføres på andre kroniske sygdomme.

Projektet startede 1  januar 2020 og indledes med et kickoff, der skal markere den officielle lancering af det femårige projekt. Her deltager foruden forsker fra de to østrigske universiteter også forskerhold fra Østrig, Danmark, Tyskland, Israel, Italien og Holland.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor