​Læge, ph.d. Christian Laugesen har netop præsenteret studiet med dasiglucagon på den amerikanske diabetesforenings konference, American Diabetes Association (ADA), i New Orleans.​​

Lavt blodsukker: Pen med dasiglucagon kan nedsætte indtag af hurtigtvirkende kulhydrater

​I fremtiden kan personer med type 1-diabetes måske behandle og forebygge et lavt blodsukker ved at tage dasiglucagon og dermed i vid udstrækning undgå at spise hurtigvirkende kulhydrater, fortæller læge, ph.d. Christian Laugesen om nyt studie.

Vent...

​Mange personer med type 1-diabetes oplever, at det kan være svært at holde vægten. En af grundene er, at det ofte er nødvendigt at indtage hurtigtvirkende kulhydrater i form af f.eks. druesukker og juice for enten at behandle eller forebygge tilfælde med lavt blodsukker.

Nu er der imidlertid håb om, at personer med type 1-diabete​s med tiden kan undgå at skulle spise kulhydrater for blodsukkerets skyld. Et forsøg gennemført af læge, ph.d. Christian Laugesen og kolleger på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) viser, at glukagon af typen dasiglucagon effektivt kan behandle og forebygge lavt blodsukker og derved nedbringe indtaget af hurtigvirkende kulhydrater.

I et fase 2-forsøg anvendte deltagerne en pen med lav-dosis dasiglucagon i de tilfælde, hvor de ellers ville have taget hurtigvirkende kulhydrater.

Dasiglucagon er en flydende glukagon-analog. Det vil sige, at det ikke skal blandes op med væske, som tilfældet er med det glukagonpræparat, der i dag typisk bruges af pårørende eller sundhedspersonale, når en person med type 1-diabetes har et alvorligt tilfælde af lavt blodsukker og måske er bevidstløs.

"Udviklingen af en glukagon-analog, der kan injiceres med en pen, er helt afgørende for, at den kan bruges af personer med type 1-diabetes i en almindelig hverdag", siger Christian Laugesen, der netop har præsenteret forsøget på den amerikanske diabetesforenings (American Diabetes Association – ADA) konference i New Orleans.

Brugere er begejstrede

Det er den danske bioteknologiske virksomhed Zealand Pharma, der står bag pennen med dasiglucagon.

Skulle dasiglucagon-pennen komme på markedet, vil det være et helt nyt behandlingsredskab – og et alternativ til kulhydrater, som vil være efterspurgt. Det viser forsøget med 24 deltagere nemlig også.

96 procent af deltagerne i forsøget svarede således, at det var sandsynligt, at de ville bruge dasiglucagon-pennen, hvis den var tilgængelig.

Deltagerne, der alle var insulinpumpebrugere, gennemgik to studieperioder, hvor de i den ene (kontrolperioden) håndterede lavt blodsukker på vanlig vis og i den anden studieperiode kunne benytte dasiglucagon-pennen. I den sidstnævnte periode indtog deltagerne i gennemsnit 11 procent færre kulhydrater.

"Glucagon stimulerer frigivelsen af den glukose, der allerede er lagret i kroppen, og er derfor et kaloriefrit alternativ til kulhydrater" forklarer Christian Laugesen.

"At kunne reducere kulhydratindtaget var en af de afgørende årsager til, at deltagerne var glade for pennen. Ligesom for mange andre kan det være vanskeligt for personer med type 1-diabetes at holde vægten. For denne gruppe er udfordringen desuden, at der ofte er behov for at indtage ekstra kulhydrater og dermed kalorier for at håndtere lave blodsukre".

Virker hurtigere end kulhydrater

Dasiglucagon virker også hurtigere end kulhydrater. Resultater fra forsøget viste således, at blodsukkeret normaliseredes hurtigere efter behandling i dasiglucagon-perioden sammenlignet med i kontrolperioden.

"Det er virkelig positivt og et vigtigt parameter, og vi ser helt klart et interessant anvendelsespotentiale i dasiglucagon-pennen", siger Christian Laugesen, som dog understreger, at de interessante og lovende resultater skal efterprøves i større og længerevarende forsøg.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor