Millionbevilling til forskning i diabetisk nyresygdom

​Nyt forskningsprojekt vil kortlægge de grundlæggende forandringer i nyrerne og årsagen til diabetisk nyresygdom. Den viden skal bruges til forbedret, individuel behandling – modsat i dag, hvor alle behandles ens. Novo Nordisk Fonden har støttet med 10,5 mio. kr.

Vent...

Hvordan er de grundlæggende forandringer i nyrerne hos personer med diabetisk nyresygdom – og hvordan kan vi bruge den viden til at tilrettelægge en individuel behandling, så flest muligt undgår eller får minimeret graden af diabetisk nyresygdom?

Det er fokus for et stort, tværfagligt og tværregionalt forskningsprojekt, der netop har modtaget en forskningsdonation på 10,5 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) leder projektet, der foregår i et tæt samarbejde med nefrologer fra Steno Diabetes Center Sjælland og Herlev og Gentofte Hospital.

”Det er et meget spændende og lovende projekt, hvor perspektivet er at udvikle en individuel behandling ud fra den nye viden, vi kan skaffe i projektet – ikke mindst fordi, vi både har endokrinologer og nefrologer med i forskningen og dermed både har ekspertviden fra flere specialer samt både forskere og kliniske læger, så vi også får sammenhæng mellem forskningen og den kliniske behandling,” siger projektleder Peter Rossing, professor ved Københavns Universitet, leder af forskningsgruppen Diabetes Komplikationer på SDCC.

Fra biopsi til behandling

Projektet indeholder en række kliniske forsøg, hvor en stor gruppe personer med type 2-diabetes og tegn på tidlig nyresygdom deltager. Deltagerne får foretaget nyrebiopsier. Herefter vil forskerne analyser biopsierne med nye molekylærbiologiske metoder.

”De nye metoder giver os mulighed for at forstå, hvordan nyresygdom udvikler sig, og vi bliver helt konkret klogere på, hvad der foregår i nyrevævet, når man har diabetes. Det betyder, at vi kan bruge en nyrebiopsi til at afprøve og tilpasse en behandling til den enkelte. Det er et stort fremskridt i forhold til i dag, hvor alle får samme behandling,” siger Ditte Hansen, nefrologisk overlæge og forskningslektor på Herlev og Gentofte Hospital og en af initiativtagerne til samarbejdet.

”Dette projekt giver os desuden mulighed for at skabe et unikt samarbejde mellem nefrologiske afdelinger og de to Steno Diabetes Centre med vores fælles patienter i fokus. Steno Diabetes Center Copenhagen har i årtier arbejdet for at bedre prognosen for personer med diabetisk nyresygdom, og det fører vi videre i Region Sjælland, hvor vi netop øger indsatsen på dette område,” supplerer Rikke Borg, nefrologisk overlæge og forskningslektor på Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Forskningsprojektet går i gang i løbet af foråret. 

Fakta om projektet

Titel: Biopsy-proven diabetic nephropathy in subjects with type 2 diabetes
Studietype: Prospektiv kohorte
Deltagere: Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Sjælland, Herlev og Gentofte Hospital, samt nefrologiske afdelinger i Østdanmark. 
Finansiering: 10,5 mio. kr. fra Steno Collaborative Grants/Novo Nordisk Fonden
Tidshorisont: Start forår 2020 og fire år frem. 

Fakta om sammenhængen mellem diabetes og nyresygdom

  • Ca. 30 procent af alle personer med type 1- og type 2-diabetes får også diabetisk nyresygdom.
  • Type 2-diabetes er langt den hyppigste årsag til diabetisk nyresygdom, da gruppen af personer med type 2-diabetes er langt større end gruppen med type 1-diabetes.
  • For 40 år siden udviklede 40-50 pct. af alle med type 1-diabetes nyresygdom og levede mindre end 10 år efter, nyresygdommen var diagnosticeret. Prognosen er nu markant forbedret, og tiden fra diagnose til dialyse er i gennemsnit 25-30 år.
  • 25-30 pct. af alle patienter i dialyse har diabetes som grundsygdom.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor