Ny chefkonsulent for sundhedsøkonomiske analyser

​Betina Højgaard er tiltrådt som ny chefkonsulent med ansvar for sundhedsøkonomiske analyser på Steno Diabetes Center Copenhagen. Her skal hun arbejde med at dokumentere den økonomiske bæredygtighed i en række udviklingsprojekter.

Vent...

​Hvordan skaber vi de bedste muligheder for at leve et godt liv med diabetes? Det er et af de centrale spørgsmål, som Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er sat i verden for at besvare.

Derfor har vi en række strategiske udviklingsprojekter, som undersøger nye måder at udvikle og forbedre diabetesbehandlingen på.

Nu har udviklingsprojekterne, også kaldet de Supplerende Behandlingsinitiativer (SBI), fået en vigtig rådgiver og sparringspartner. Chefkonsulent Betina Højgaard er netop tiltrådt som ansvarlig for sundhedsøkonomiske analyser på SDCC. Her skal hun etablere og drive en sundhedsøkonomisk tilgang på tværs af de cirka 20 SBI-projekter.

”Det er vigtigt, at den kvalitetsudvikling, som vi driver igennem projekterne, bliver omsat til standardbehandlingen. Det har Betina stor erfaring med. Hun skal hjælpe os med at dokumentere projekternes økonomiske bæredygtighed, og hvorfor det kan betale sig at implementere dem i driften,” siger Jeanne Asser Houen, porteføljeleder og konstitueret stabschef på SDCC.

I sin nye stilling skal Betina Højgaard støtte projektgrupperne med det sundhedsøkonomiske blik på projekternes udformning og evaluering. 

”Vi skal blive bedre til i de enkelte projekter at omsætte vores data og resultater til sundhedsøkonomiske konsekvensanalyser. Betina får derfor også en vigtig rolle med give konkret og målrettet sparring til projektgrupperne, så de kan løse denne opgave” siger Jeanne Asser Houen.

Tættere på klinikken og borgerne

Betina Højgaard kommer fra en stilling som projektchef fra VIVE. Hun er uddannet cand.scient.oecon med fokus på sundhedsøkonomi og -politik. Hun har en ph.d. i sundhedsøkonomisk evaluering af forebyggelsesindsatser og mere end 15 års erfaringer med sundhedsøkonomiske evalueringer og analyser.

”Efter mange år, hvor jeg har arbejdet bredt med sundhedsvæsenet, ser jeg frem til komme tættere på den kliniske hverdag og de borgere, som vi skal gøre en forskel for. SDCC er et spændende miljø, og jeg glæder mig til at bygge en sundhedsøkonomisk tilgang op i samarbejde med mine nye kolleger,” siger Betina Højgaard, som fra sit tidligere virke er vant til at arbejde med et bredt spektrum af fagligheder og interessenter på tværs af sundhedssektoren og forskningsinstitutioner.

Betina Højgaard er tiltrådt pr. 1. august 2021


Om Supplerende Behandlingsinitiativer (SBI)

SDCC har i øjeblikket cirka 20 supplerende behandlingsinitiativer, som afprøver og udvikler nye tiltag med det formål, at borgere med diabetes får flere gode leveår og har en højere tilfredshed med behandlingen.

De nye løsninger skal være strukturelt og økonomisk bæredygtige, sådan at de bedste projekter på sigt kan integreres i standardbehandlingen.

Eksempler på aktuelle projekter:

  • Sammedagsscreening for personer med type 2-diabetes
  • Kompetenceudvikling af sundhedsfagligt personale i almen praksis 
  • Udvidelse af screeningstilbud i Region H gennem forebyggende undersøgelse og behandling af fodproblemer på fodklinik
  • Udvidelse af screeningstilbud i Region H gennem screening og behandling af øjensygdom 

Læs mere om de Supplerende Behandlingsinitiativer på vores hjemmeside.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor