Nye tilgange til patientuddannelse og forebyggelse af diabetes

​Steno Diabetes Center og Leicester Diabetes Research Unit var værter ved konferencen ”Modern Approaches to Diabetes Self-Management and Prevention”, som netop er blevet afholdt i København. På konferencen deltog lidt over 100 forskere og praktikere inden for forebyggelse og management af diabetes fra Danmark, UK, Irland, Holland, Island, USA, Italien, Singapore, Sverige og Australien.

Det er andet år i træk, at konferencen afholdes i det internationale samarbejde, Alliance for Diabetes Self-Management, mellem Steno Diabetes Center og Leicester Diabetes Centre. Forskningsledere fra de to centre havde sammen med deres forskningsgrupper sammensat et program, som dels bestod af indlæg af inviterede gæstespeakere og interaktive workshops på de to konferencedage.

”Denne konference har til formål at samle personer med en fælles interesse i forebyggelse og management af diabetes for at udveksle erfaringer og viden og drøfte forskning og praksis inden for området. Der skabes netværk og alliancer, som vi forventer får positiv betydning i form af bedre vilkår og støtte for personer med diabetes eller risiko for diabetes” siger Ingrid Willaing, forskningsleder på Steno Diabetes Center.

Konferencen blev indledt med et oplæg fra Professor i diabetologi Melanie Davies, som fortalte om et femårigt uddannelsesprogram ”Let’s prevent diabetes” – et program om effekten af et uddannelsesprogram for at øge fysisk aktivitet og forebygge diabetes. 
Hun blev efterfulgt af specialist i patientuddannelse, ph.d. i pædagogik Natalia Piana, som i sit indlæg, ”Narrative Medicine”, fortalte om hvilken betydning den personlige fortælling har for både patienten selv og for behandleren. 

”Information er ikke tilstrækkelig til, at mennesker ændrer vaner,” understregede hun og fremhævede, hvor vigtigt det er for patienten at fortælle om sit liv med diabetes for at kunne arbejde med at acceptere, håndtere og reagere i forhold til sin situation.

Professor i psykologi Lawrence Fisher fra USA gennemgik udviklingen inden for forskning og praksis vedrørende psykosociale aspekter af diabetes, fx diabetes distress og Quality of Life.

Erfaringsudvekling i workshops
Konferencens primære formål var at danne forum for erfaringsudveksling og udvikling af nye tilgange til egenomsorg og forebyggelse inden for diabetes, hvilket der var rig lejlighed til på de forskellige workshops. På første konferencedag var det overordnede tema for de fire workshops det brede sundhedsbegreb med fire forskellige pædagogiske tilgange i de fire workshops. 

Anden konferencedag blev indledt med fire workshops under temaet ”Intervention settings”, der havde afsæt i udfordringer i forhold til forebyggelse af diabetes og behandling af diabetes i forskellige settings. Alle workshops blev faciliteret af et forskerteam med en facilitator fra Steno Health Promotion Research og en forsker fra Leicester Diabetes Research Unit. 

”Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra mange deltagere, som fandt det meget inspirerende at drøfte temaer med så mange forskellige personer fra forskning og praksis i en række lande.”, fortæller Ingrid Willaing. ”Det ”nye” ved denne konferences form var, at hovedvægten var lagt på, at deltagerne (som næsten alle var eksperter inden for området) gennem eget engagement, viden og erfaring selv skabte en stor del af indholdet i de rammer, der var lagt. Det afviger markant fra traditionelle konferencer, hvor deltagerne får ”serveret” en lang række forskningsresultater, som man efterfølgende selv må overveje betydningen af i praksis. Det kræver jo et betydeligt engagement og vilje til at medvirke for at få et godt udbytte, og der var enkelte deltagere, der ikke var indstillet på det. Men at dømme efter tilbagemeldingerne var langt de fleste meget begejstrede for formen.”

Leder af sundhedsfremmeforskningen på Steno, Bjarne Bruun Jensen, præsenterede i sit indlæg principperne i Diabetesbehandling og forebyggelse. Konferencen blev afsluttet med et indlæg af direktør Allan Flyvbjerg , Steno Diabetes Center Copenhagen, som fortalte om visionerne for det nye center. 

Fakta
Diabetes Management Research og Leicester Diabetes Research Unit har gensidigt inspireret hinanden siden 2010, hvor Sundhedsfremmeforskningen blev etableret på Steno. Leicester Diabetes Research Unit har – udover en betydelig forskningsaktivitet generelt inden for diabetes - udviklet en række programmer for uddannelse, støtte og forebyggelse inden for diabetesområdet. Disse programmer er udbredt i større dele af verden og er baseret på empowerment og særlig træning af undervisere, som leverer programmerne.

Redaktør