​​​

Personer med alvorlig psykisk sygdom er mere udsatte for diabeteskomplikationer

​​Et nyt studie viser, at lider man af en alvorlig psykisk sygdom og type 2-diabetes har man 15 til 40 pct. forhøjet risiko for at få diabeteskomplikationer. Samtidig udvikles komplikationerne i en yngre alder.

Vent...

Flere komplikationer i en yngre alder.

Det kan blive konsekvensen, hvis man som person med type 2-diabetes samtidig lever med en alvorlig psykisk sygdom som skizofreni, bipolar lidelse eller svær depression.

Forskere på Steno Diabetes Center Copenhagen har undersøgt området, og de konkluderer, at personer med alvorlig psykisk sygdom har 15 til 40 pct. forhøjet risiko for at udvikle komplikationer som hjertekar- og diabetisk nyresygdom.

Forskellen er mest markant i aldersgruppen 35-50 år.

Behov for særlig indsats​

”Resultaterne kalder på et større fokus på og bedre behandling af type 2-diabetes hos personer med alvorlig psykisk sygdom, særligt i de yngre aldersgrupper. Vi ved i forvejen, at denne gruppe har en markant højere risiko for at udvikle type 2-diabetes og en markant kortere levetid sammenlignet med resten af befolkningen,” siger Stine Scheuer, ph.d.-studerende i forskningsgruppen for Klinisk Epidemiologi.

Hun er førsteforfatter på studiet, som har fulgt godt 370.000 personer med type 2-diabetes i Danmark i perioden 1996-2018. Heraf havde godt 30.000 personer samtidig en alvorlig psykisk sygdom. 

Studiet fandt, at flere personer med alvorlig psykisk sygdom udviklede nefropati (diabetisk nyresygdom), amputationer og hjertekarsygdomme sammenlignet med personer uden alvorlig psykisk sygdom. Dog udviklede færre med alvorlig psykisk sygdom retinopati (diabetisk øjensygdom).

Forskellene var størst i de yngre aldersgrupper, bortset fra hvad angår amputationer. Her var der den samme forøgede risiko over hele aldersspændet.  


Fakta om studiet​​​​

Titel: Severe Mental Illness and the Risk of Diabetes Complications: A Nationwide, Register-based Cohort Study

Tidsskrift: Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism​

Studietype: Registerbaseret kohorte studie.

Samarbejdspartnere: Stine H. Scheuer, Vanja Kosjerina, Nanna Lindekilde, Frans Pouwer, Bendix Carstensen, Marit E. Jørgensen, Michael E. Benros, Gregers S. Andersen.
Steno Diabetes Center Copenhagen, Endokrinologisk afdeling, Københavns universitetshospital, Bispebjerg-Frederiksberg hospital, Psykologisk institut, Syddansk universitet, Steno Diabetes Center Odense, School of Psychology, Deakin University, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk universitet, Psykiatrisk Center København, Københavns universitetshospital, Institut for immunologi og mikrobiologi, Københavns universitet

Finansiering: Steno Diabetes Center Copenhagen

Interessekonflikter: G.S.A., M.E.J., og B.C. har aktier i Novo Nordisk A/S. M.E.J. har tidligere modtaget forskningsstøtte fra Amgen, Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim, Novo Nordisk, og Sanofi Aventis.

Kontakt: Stine Scheuer: stine.scheuer@regionh.dk eller Gregers Stig Andersen: E-mail: gregers.stig.andersen@regionh.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor