​​​​​​

Prismodtager på vej til at udrydde nyresygdom

​Overlæge dr.med. og klinisk professor Peter Rossing, Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), modtager Erhoff Prisen.​

Vent...

​55-årige Peter Rossing, overlæge dr.med. på SDCC, modtager på mandag Erhoff Prisen som en anerkendelse af at være blandt de mest internationalt mest betydningsfulde og indflydelsesrige videnskabsfolk inden for forskning, behandling og forebyggelse af de organskader, som ofte rammer mennesker med diabetes.

Det skriver fonden bag prisen i en pressemeddelelse.

Peter Rossing er især kendt for sin forskning inden for årsagerne til sendiabetiske komplikationer på nyrer og hjerte og hans indsats for at udrydde nyresygdom som en komplikation til diabetes. Han er naturligt glad for anerkendelsen:

​"Jeg har i sin tid sagt, at jeg vil udrydde nyresygdom for mennesker med diabetes. Det var måske lidt friskt, men det er stadig min ambition, og det går den rigtige vej. Der er sket rigtig meget de sidste par år,"  konstaterer han, der leder komplikationsforskningen på SDCC.

Forekomsten af nyresygdom blandt mennesker med diabetes er en af de senkomplikationer, som gennem årene kun er faldet beskedent i forhold til komplikationer som øjensygdom og amputationer.

Nye landvindinger og opdagelser med blandt andre Peter Rossing i spidsen har nu givet håb om, at det faktisk kan lade sig gøre at få bugt med senkomplikationen, som i yderste konsekvens kan betyde, at man skal i dialyse flere gange om ugen for at få renset sit blod som følge af nyresvigt.

​Flere skal have SLGT-2-hæmmerne

Afgørende har det været i 2019 at opdage, at SGLT-2-hæmmerne har en gavnlig effekt på nyresygdom – og ikke kun for mennesker med diabetes, men i det hele taget (DAPA-CKD-studiet).

SGLT2-hæmmerne virker ved at blokere sukkeroptagelsen i nyrerne. På den måde tisser man sukker ud og blodsukkeret sænkes.

"Det paradoksale er, at SGLT-2-hæmmerne i starten ikke måtte gives til personer med nedsat nyrefunktion. Vi opdagede imidlertid, at selv om effekten på blodsukkeret aftager, når man har dårlig nyrefunktion, så blev en række risikofaktorer for nyresygdom forbedret. SGLT-2-hæmmerne gives i dag derfor ikke som et blodsukkersænkende middel, men som et organbeskyttende middel til personer med type 2-diabetes med nedsat nyrefunktion og dem, der er i risiko for nyresygdom," siger Peter Rossing, som dog  ærgrer sig dog over, at det kun er cirka 20 procent af dem, der burde få SGLT-2-hæmmere, der faktisk får medicinen i dag.

"Det er svært at implementere, fordi det i begyndelsen hed sig, at netop nyresyge ikke måtte få SGLT-2-hæmmere, men nyre- og hjertesyge skal have SGLT-2-hæmmere, så deres risiko for at dø af nyresygdom og hjertesvigt mindskes. Derfor skal især de praktiserende læger virkelig på banen og ordinere den her medicin," siger Peter Rossing.

To andre og endnu nyere studier (FIDELIO- og FIGARO-studierne) med Peter Rossing i styregruppen, viser, at man ved blokade af hormonet aldosteron med stoffet finerenone kan beskytte både hjerte og nyrer ved type 2-diabetes med nyresygdom.

I USA er blokaden med finerenone nu godkendt som et nyt behandlingsprincip, og Peter Rossing forventer, at det samme vil komme til at ske i EU som et vigtigt supplement og alternativ i behandlingen af nyresygdom ved diabetes.

Et ekstra gear på Steno

Peter Rossing har i en årrække arbejdet netop med retningslinjer og kvalitet i diabetesbehandlingen som formand for Danske Regioners kvalitetsdatabase for diabetes (Dansk Voksen Diabetes Database) og som medforfatter på internationale retningslinjer for behandling af type 2-diabetes.

Som forsker har han især fokuseret på nye markører i urinen som et værktøj til at forudsige resultater i kliniske studier og til at overvåge effektiviteten af behandlinger.

Sammen med et forskerteam i Hannover har Peter Rossing udviklet en ny urinmarkør, der kan diagnosticere nyresygdom og også forudsige fremtidig kronisk nyresygdom ved diabetes. Markøren CKD273 har vist sig at være en bedre markør end albumin og som en bedre markør for tab af nyrefunktion over tid (PRIORITY-studiet).

Opdagelsen er et skridt på vejen mod en mere skræddersyet diabetesbehandling, fordi man netop kan forudsige nyresygdom.

"Vi lykkedes med et stort europæisk samarbejde, hvor ialt 1.775 personer med type 2-diabetes fra hele Eruropa deltog . 450 af deltagerne var her fra SDCC.  At vi kunne få det til at fungere på tværs af landegrænser og at vores resultater blev præsenteret på et selvstændigt symposium på EASD (the European Association for the Study of Diabetes), er jeg personligt meget glad for," siger Peter Rossing.

Han fremhæver, at uden SDCC ville det slet ikke være muligt at nå nye højder inden for diabetesforskningen herhjemme.

"Vi har på SDCC et ekstra gear med penge til udvikling og forskning, en meget stor faglighed og et klinisk laboratorium. Vi er ikke et almindeligt forskningslaboratorium. Vi kan gøre det her, fordi vi er Steno, og det, vi opnår, er et resultat af mange dygtige og flittige menneskers indsats."

​Læs pressemeddelelsen​ fra Direktør Thor O.A. Erhoffs Familiefond 

Om Erhoff Prisen

Prisen uddeles af direktør Thor O.A. Erhoffs Familiefond, hvis formål er at hædre en eller flere personer eller institutioner, der har ydet et særligt anerkendelsesværdigt arbejde og/eller en usædvanlig betydningsfuld indsats ved udforskning eller behandling af sygdomme. Prisen kan ikke søges.

 Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor