Få et kig ind i Klinikken på SDCC i en tid med Corona

​Meget er anderledes på SDCC i disse dage. Klinikkens medarbejdere klarer de fleste konsultationer via telefonen, og lokalerne er næsten tomme. Men ikke helt. For hver dag møder et lille beredskabsteam ind og tager imod akutte konsultationer. Følg med diabetessygeplejerske Susanne Trustrup Lundberg på hendes arbejdsdag i Klinikken.

Vent...

I disse dage er meget anderledes på SDCCs Klinikker. Næsten alle af de konsultationer, der dagligt fylder lokalerne er lagt om til telefonkonsultationer, så de fysiske møder er begrænsede, og både de personer med diabetes, der er tilknyttet SDCC og medarbejderne, har mindst muligt risiko for at blive smittet med coronavirus.

Stop coronatjek.jpg

Overalt hænger der plakater og stopskilte for Corona-tjek.


Tom gang.jpg

Der er tomt på gangen ved Fodklinikken.

Type 2 Klinikken på Gentofte Hospital er lukket helt ned, og der er også meget tomt og stille i Type 1 Klinikken på Niels Steensens Vej – men ikke helt. For et lille beredskabshold med læger og sygeplejersker fra både type 1- og type 2-teamet møder ind hver dag sammen med patientkoordinatorer, bioanalytikere og en fodterapeut. Det team varetager hver dag de personer med diabetes, der akut har brug for hjælp.

Tom klinik.jpg

Ventearealet i Klinikken er tomt. De personer med diabetes, der efter aftale kommer på SDCC, ringer på ved den aflåste dør. Herefter følger en af patientkoordinatorerne dem til deres behandler.


En af dem, der er mødt ind på SDCC i dag, er diabetessygeplejerske Susanne Trustrup Lundberg. Det er hendes første vagt med fysisk fremmøde efter nedlukningen.

Susanne i telefon.jpg

Susanne har hidtil haft vagter med telefonkonsultationer, som hun har klaret hjemmefra. I dag er hendes første dag med fremmøde på SDCC.


”Normalt har jeg de fleste af mine vagter i Klinikken, hvor jeg har konsultationer med personer med diabetes, men af og til er jeg fleks-sygeplejerske. Det betyder, at jeg tager mig af de akutte henvendelser og det uopsættelige. Sådan en vagt har jeg i dag, og det er derfor, jeg møder ind i Klinikken,” fortæller hun.

Undgik en indlæggelse

Dagens første opgave er morgenkonferencen – helt som det plejer at være. Normalt sidder der store grupper af Klinikkens personale til morgenkonferencen, men i dag er der kun få medarbejdere, der sidder spredt i det store lokale. Resten er med via Skype.

Skype 16 deltagere.jpg

Mange og mange forskellige faggrupper deltager i morgenkonferencen via Skype, hvor Klinikken videndeler og sparre om opgaverne.


Morgenkonferencen bliver indledt af den sygeplejerske, der har haft nattevagten på SDCCs akuttelefon for personer med diabetes: Hvilke henvendelser har der været, skal nogle af de personer, der har ringet i nattens løb ind på SDCC. Samtalen handler især om en lang konsultation med en person med diabetes, der for kort tid siden fik konstateret type 1-diabetes og netop er kommet hjem efter en indlæggelse på et af akuthospitalerne på grund af ketoacidose. 

”Det er jo en person, der har en dårlig reguleret diabetes og som derfor er sårbar i forhold til også at blive smittet med coronavirus. Derfor gør vi så meget som overhovedet muligt for at hjælpe og støtte via telefonkonsultationerne, så vi kan undgå en ny indlægges på et af akuthospitalerne,” fortæller Susanne.

”Det er selvfølgelig først og fremmest af hensyn til den enkelte med diabetes, at vi gør alt, hvad vi kan for at forebygge en indlæggelse. Men vi tænker også på, at vi dermed aflaste vores kolleger på akuthospitalerne,” fortsætter hun.

Nattens konsultation gik godt, så personen undgik en ny indlæggelse. 


Få er fysisk til stede til morgenkonferencen.


”Morgenkonferencen via Skype fungerer faktisk rigtig godt. Der er rigtig meget og god tværfaglig sparring fra både læger, sygeplejersker, bioanalytikere, fodterapeuter, patientkoordinatorer og, diætister, hvor vi gennemgår, hvem der har behov for at møde ind til en fysisk konsultation og hvor, vi deler viden,” siger Susanne.

”Det er tit en vanskelig afvejning. Dem, der har brug for at komme, er også dem, der har dårligt reguleret diabetes og er mest sårbare ift. til svære symptomer, hvis de bliver ramt af coronavirus. Vi taler meget om, hvordan vi kan hjælpe bedst muligt gennem telefonen, så vi sparer dem for at forlade deres hjem,” fortsætter hun.

Telefon videookald.jpg

Kliniikken anstrenger sig for at klare mest muligt pr. telefon eller videokonsultation.Der kommer omkring 10 personer med diabetes dagligt i Klinikken. De har alle en aftale, og de skal ringe på, når de ankommer. Derefter bliver de hentet af en patientkoordinator og fulgt hen til deres konsultation. De er en rutine, Klinikken har oprettet, så de undgår, at nogle af de fremmødte ved et uheld eller en tilfældighed kommer til at stå for tæt.


Patientkoordinatorerne sikrer, at telefonkonsultationerne er velplanlagte, og at personer med diabetes får en ny tid.

Konsultation på isolationsstuen

Efter morgenkonferencen taler Susanne med den kollega, der er hendes back up. 

”Vi har fysisk rykket rundt på vores pladser, så vi har kontorer i nærheden af hinanden og kan sparre og videndele. Derfor skulle jeg først finde mine ting og min plads, før jeg kunne gå i gang med at ringe til de personer, jeg skulle have konsultationer eller aftaler med,” forklarer Susanne.

Hendes første aftale er med en person, der for nylig har fået diagnosen type 1-diabetes og i den forbindelse har været indlagt på et akuthospital. Det er første gang, personen med diabetes kommer på SDCC.

Konsultationen foregår i en særlig isolationsstue. Den har Klinikken indrette til netop personer med diabetes, der for nylig har været indlagt på et akuthospital og derfor kunne have højere smitterisiko for coronavirus. De personer, der skal til isolationsstuen, får mundbind på ved ankomsten, ligesom stuen bliver grundig rengjort, hver gang den har været i brug.

Urent område.jpg

Klinikken er meget omhyggelig med daglig - nogle gange flere gange daglig - rengøring.


Der kommer ikke personer i Klinikken, der er bekræftet smittet med coronavirus. Er der personer med diabetes tilknyttet SDCC, der også er smittet, vil konsultationen være pr. telefon med fokus på størst mulig støtte. Efter en raskmelding vil det være muligt med en konsultation med fysisk fremmøde.  

”Det er specielt at sidde sammen med en person med diabetes, der har mundbind på, og hvor vi sidder med stor afstand til hinanden.  Lidt svært faktisk, da jeg gerne vil opbygge en god relation til personer, der netop har fået diagnosen diabetes, og med mundbind og afstand bliver det anderledes end sædvanligt,” siger Susanne.

I løbet af konsultationen får hun forklaret, hvordan man bruger en insulinpen og måler blodsukker med et blodsukkerapparat.

”Men jeg kan ikke vise eller sidde ved siden af og instruere, som jeg plejer. I stedet må jeg lægge fx blodsukkermåleren på et bord, sætte mig tilbage og lade personen med diabetes rejse sig og tage måleren,” forklarer hun.

Konsultationen går godt, men ender i en praktisk udfordring: Personen med diabetes har brug for lidt at spise. Susanne vil i sådan en situation normalt hente mad i det køkken, der er tilknyttet Klinikken, men det er lukket i disse dage. I stedet går hun til personalekantinen, der stadig har åbent for de få, der møder på SDCC.


Lidt at spise fra personalekantinen på SDCC.


”Alt fungerer fint efter forholdene. Men jeg skal hele tiden gentænke mine rutiner og vante gøremål og ofte finde på nye løsninger,” siger Susanne. 

Flash Libre på afstand

Susannes næste konsultation er med en person, der skal lære at sætte en Flash Libre glukosemåler på.

”Normalt vil jeg sidde lige ved siden af og gøre det, så personen med diabetes kan kigge med og se, hvad jeg gør. Men her måtte vise, hvordan man sætter den på og scanner for blodsukker på afstand – og igen er vi meget omhyggelige med ikke at komme for tæt på hinanden, når jeg skal give scanneren videre,” fortæller Susanne.

Susanne pakker til person med diabetes.jpg

Susanne pakker medicin og udstyr til en person med diabetes.


Med i sådan en konsultation er også, hvordan man sætter Flash Libre systemet op på en mobiltelefon. Det er det ikke i dag. I stedet laver Susanne efter konsultationen en skriftlig vejledning, som hun eftersender til den person med diabetes, der netop har været på SDCC.

Hun går også ud i receptionen og mødes med en pårørende, der har en aftalt tid til at hente en scanner til en Flash Libre. Samtalen foregår på afstand.

”Normalt vil jeg aldrig tale med pårørende på så lang afstand og i det store receptionslokale, men der var kun os to,” siger hun. 

Resten af dagens opgaver er telefonkonsultationer, som minder om dem, Susanne har foretaget de øvrige dage.

Ditte K telefonkonsultation.jpg

Diabetessygeplejerske Ditte Krøyer har en telefonkonsultation.


”Det minder meget om en almindelig konsultation af den type, jeg ofte har i hverdagen. Den største forskel rent teknisk er, at jeg ikke har data fra en blodprøve og fra blodsukkerapparatet, og så er kommunikationen anderledes. Jeg kan ikke aflæse personen og se, om jeg fx skal forklare teknik på en anden måde eller bruge andre ord,” fortæller Susanne.


En lille gruppe bioanalytikere er på SDCC hver dag og sørger for bl.a. blodprøver.


Fodterapeut u patient.jpg

Fodterapeuterne er en del af beredskabsteamet - og de klarer akutte fodsår, så de ikke udvikler sig alvorligt.

Hvad er min risiko

De øvrige dage har Susannes vagter været med telefonkonsultationer hjemmefra. Her oplever hun, at personerne med diabetes er glade for at blive ringet op og for samtalen. Hver samtale er personlig ud fra den enkeltes situation – men ét spørgsmål går igen: Hvad er min risiko for at blive alvorligt syg, hvis jeg bliver smittet med coronavirus?

”Det taler jeg med stort set alle om, og det er selvfølgelig umuligt at give et individuelt svar på. I stedet taler vi om, hvor velregulerede deres diabetes er, og hvilke forholdsregler de skal tage for ikke at blive smittet, altså håndhygiejne, at holde sig hjemme osv., ” siger Susanne og fortsætter.

”Og så opfordrer jeg alle til at have en beholdning af teststrimler til både at måle blodsukker og ketoner. På den måde er personer med diabetes godt forberedte, hvis de begynder at føle sig sløje, og sammen kan vi følge udviklingen og bedst muligt forebygge en indlæggelse.”

Hendes oplevelse er, at de fleste har de nødvendige teststrimler til blodsukkermåleren – nogle er endda blevet bedre til at måle blodsukker i disse dage. Derimod er ikke alle opmærksomme på, om de har teststrimler, der kan måle ketoner.

”Blodsukker skal jo måles dagligt, men ofte er det kun nødvendigt at måle ketoner en gang året. Nogle har derfor ingen teststrimler for ketoner eller for gamle strimler, men holdbarheden må ikke være overskredet. Så virker de ikke,” forklarer Susanne.

I telefonen kan Susanne ikke foretage nogle af de almindelige undersøgelser, fx tjekke efter insulinbuler eller måle blodtryk, men i Klinikken er de meget opmærksomme på, hvor længe et fysisk fremmøde kan udskydes, og Susanne konferer med én af lægerne om bl.a. behovet for en blodprøve eller ny medicin. Desuden sikrer hun, at personen med diabetes får en ny tid i Klinikken.

Åbent i weekenden

Klinikken er som noget nyt også begyndt at holde åbent i weekenden for at aflaste akuthospitalerne og fx behandle alle, der i disse dage får diagnosen type 1-diabetes.


Ledende oversygeplejerske Dorrit Thorsen har sammen med klinikchef Anne Mette Rosenfalck organiseret omlægningen af Klinikken i disse dage.

”Det er en meget anderledes opgave end vores sædvanlige konsultationer, fordi vi her skal støtte folk i krise. Det kan være nogle, der er mødt op hos deres egen læge kl. 10 i den tro, at de fx havde blærebetændelse, men kl. 12 sidder de så hos mig og har fået at vide, at de har en kronisk sygdom,” fortæller Susanne.

Hun har selv mange års erfaring som diabetessygeplejerske, har i ti år undervist personer med nykonstateret type 1-diabetes, lige som hun hver måned har vagter på SDCCs akuttelefon.

”Mine kolleger er også meget erfarne, og vi er gode til at sparre med hinanden. Så jeg er sikker på, at vi kan klare opgaven – også selv om det bliver svært at støtte personer i krise, når vi skal holde afstand,” mener hun.

Mange medarbejdere i Klinikken har da også tilbudt at tage weekendvagter, ligesom mange er blevet oplært i telefonsystemet, der både rummer en akutlinje til de personer med diabetes, der går på SDCC, en rådgivning for sygeplejersker i kommuner og almen praksis og en rådgivning for praktiserende læger. Alle linjer har meget travlt i disse dage.

Sabine har telefonkonsultation2.jpg

Diætist Sabine Schade Jacobsen har en videokonsultation.


”Alle bidrager – og det er også dejligt, for der bliver nok mere pres på i den kommende tid. Vi har udskudt en række konsultationer, men nogle af dem kan ikke udskydes alt for længe, og vi kommer sikkert til at modtage flere besøg på længere sigt. Det håber jeg også giver en tryghed for de personer med diabetes, der er tilknyttet SDCC – og jeg er rigtig glad for, at alle jeg har talt med, er positive og glade for, at de ikke behøver tage hjemmefra for at få en konsultation.”


Uden sko.jpg


Foto: Lizette Kabré

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor