Involverede på SDCC er forskningsleder Dorte Vistisen, overlæge Klaus Kirketerp-Møller, teamleder i fodklinikken Anne Rasmussen og Kirsten Lomborg, professor og seniorforsker på SDCC som er Principal Investigator på projektet.

SDCC med i internationalt samarbejde om forebyggelse af fodsår med personlig medicin

​SDCC er samarbejdspartner i stort internationalt projekt, DIALECT, der skal bekæmpe diabetiske fodsår og målrette den forebyggende indsats til de borgere med diabetes, som har mest brug for det. ​

Vent...

SDCC har fået andel i et stort, internationalt EU-projekt, DIALECT, til 20 mio. kr. af Horizon Europe.

"Som deltager i DIALECT er vi med til at præge diabetesforskningen med fokus på fødderne. Vi kommer ind i et europæisk fællesskab, hvor vi sammen skal udvikle modeller, hjælpemidler og implementeringsstrategier til at forebygge fodsår og amputationer," siger Kirsten Lomborg, professor og seniorforsker på SDCC som er Principal Investigator på projektet.

SDCC får 2 ph.d.-stipendiater indskrevet på Københavns Universitet. Den ene stipendiat skal udvikle en model til tidlig opsporing af dem, der er særligt udsatte for at få fodsår og i værste fald amputation. Det anden skal udvikle og teste en metode og et værktøj til implementering af de forebyggende indsatser hjemme hos netop dem i særlig risiko.

DIALECT er et netværksprogram, hvor de ph.d.-studerende kommer ind i et europæisk fællesskab med andre forskere, og hvor SDCC i 2023 skal være værter for den første af programmets sommerskoler.

"Ud over de åbenlyse gevinster med mere viden om, hvordan man kan forebygge fodsår og amputationer, så er der også en helt særlige mulighed for at lære af og præge den internationale forskning," siger Kirsten Lomborg.     

​Begge projekter har stor betydning for fremtidig opsporing og forebyggelse af fodsår.

"Vi vil kunne målrette vores forebyggende indsats til dem, der har allermest brug for det. Derved kan vi undgå at presse den samme standardiserede screening ned over alle borgere med diabetes uden at gå på kompromis med vores bestræbelser på tidlig opsporing. Vi får også mulighed for at individualisere den forebyggende indsats, så den er realistisk at gennemføre for den enkelte i risikogruppen. På den måde kommer borgeren med diabetes selv med i overvejelserne om, hvilke indsatser der er effektive og realistiske at få til at fungere derhjemme i hverdagen," slutter Kirsten Lomborg.

Baggrund

DIALECT står for “Diabetes Lower Extremity Complications Research and Training Network in Foot Ulcer and Amputation Prevention". Der er tale om et Horizon program under virkemidlet 'Marie Sklodowska Curie Doctoral Networks' (HORIZON-MSCA-DN-2021).

Formålet er at bekæmpe diabetiske fodsår gennem personlig medicin. Det skal ske ved at etablere en innovativ, international, tværfaglig og tværsektoriel forsknings- og træningsindsats som udvikler næste generation af førende iværksættere og kreative forsker til at styrke den europæiske innovative arbejdsstyrke. Det betyder, at der udover selve forskningen også lægges stor vægt på forskermobilitet mellem de europæiske lande, der er med i programmet.    

Horizon Europe er EUs rammeprogram for forskning og innovation i årene 2021-27.
Læs mere på hjemmesiden for Uddannelses- og Forskningsministeriet.;"> 

 Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor