Seniorforsker Bryan Cleal skal evaluere facebookgruppe oprettet af Diabetesambulatoriet i Viborg

Hvem er med i facebookgruppen, som Diabetesambulatoriet på Regionshospitalet i Viborg har oprettet, og hvad bruger de den til? Det er nogle af de spørgsmål, som seniorforsker Bryan Cleal fra Sundhedsfremme på Steno Diabetes Center Copenhagen skal besvare i en evalueringsrapport.​

Vent...

Mange med diabetes finder et fællesskab i en eller flere af de lukkede grupper på Facebook, hvor de deler ud af deres erfaringer og giver hinanden støtte. Initiativet til at oprette sådanne grupper kommer oftest fra dem selv, men det forholder sig lidt anderledes med facebookgruppen ’Diabetes Viborg’. Den blev oprettet for 1½ år siden af overlæge Henrik Holm Thomsen, der dagligt ser personer med diabetes i ambulatoriet på Regionshospitalet i Viborg. Det er denne gruppe, som Bryan Cleal har fået midler til at evaluere.

”Der har været et ønske om at give patienterne med diabetes fra ambulatoriet i Viborg en platform, hvor der blev publiseret information om diabetes, der er valid og byggede på et videnskabeligt grundlag, ” siger Bryan Cleal. ” Der var også forventninger om, at medlemmer i facebookgruppen delte ting fra deres liv med diabetes, som kunne give behandlerne indsigt i en hverdag, de ikke fik kendskab under de korte konsultationer i ambulatoriet.”

Bryan Cleal er nu i gang med at designe forskningsprojektet, som dels kommer til at bestå af en analyse af samtalerne i facebookgruppen, dels af kvalitative interviews med medlemmer i facebookgruppen og ikke-medlemmer, hvilket vil sige patienter fra ambulatoriet.

” Rekruttering af patienter fra ambulatoriet foregår efter den klassiske metode med en sygeplejerske, som uddeler materiale om projektet. Vi er helt anderledes udfordret med rekruttering af medlemmer af facebookgruppen, da vi ikke må skrive direkte til dem i Messenger, og laver vi et opslag, kan vi ikke være sikker på, at det når ud til alle. Det må vi finde en løsning på, ”konkluderer Bryan Cleal.

Forskningsprojektet kan ses som et supplement til Natasja Kingods forskning om facebookgrupper som samlingssted for deling af viden og erfaringer – peer-to-peer kommunikation.

 ”Det bliver interessant at se, hvilke værdi medlemskabet af facebookgruppen har givet, og hvordan det i det hele taget har fungeret, ”slutter Bryan Cleal.

Projektet har fået forskningsmidler af Hospitalsenhed Midt’s Forskningspulje og skal være færdigt februar-marts 2019.

Om Facebookgruppen ’Diabetes Viborg’

Facebookgruppen er oprettet af Diabetesambulatoriet Regionshospitalet Viborg og henvender sig primært til personer med diabetes, som er tilknyttet ambulatoriet, men også til pårørende og andre interesserede. Gruppen har 487 medlemmer (21.08.2018).

Formålet med gruppen er at formidle viden om diabetes med fokus på alle aspekter af sygdommen, og alt hvad der kan være relevant for mennesker med diabetes. Eksempelvis nye behandlingsmuligheder, nyt fra forskning i diabetes og tilbud om deltagelse i forskningsprojekter.

Kilde: Facebookgruppen Diabetes Viborg.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor