Seniorforsker Karoline Kragelund Nielsen

​​​​​​​​

Seniorforsker Karoline Kragelund Nielsen modtager forskerpris fra Danish Diabetes Academy (DDA)

​Den DDA-finansierede forskerpris gives til Karoline Kragelund Nielsen, seniorforsker og teamleder ved Sundhedsfremmeforskning på SDCC, for at have vist et stort potentiale til at være en forsker i verdensklasse inden for sit forskningsområde.

Vent...
​Karoline Kragelund Nielsen har de sidste 15 år været optaget af at forbedre kvinders sundhed, og de sidste 10 år har hun haft diabetes som sit forskningsområde. I sin forskning har hun et stærkt ønske om at involvere brugerne, som er målgruppen for hendes forskning, men også at afhjælpe ulighed i sundhed og de faktorer som har indflydelse på sundhed.

”Jeg er meget stolt og beæret over at få dette års DDA-funded scientist award.” Jeg er især glad, fordi prisen er med til at sætte fokus på den forskning, vi laver i sundhedsfremmeforskningen og folkesundhedsvidenskaben, men også vigtigheden af brugerperspektivet og nogle af de globale udfordringer i relation til graviditetsdiabetes og forebyggelse af diabetes,” siger Karoline Kragelund Nielsen.

Karoline Kragelund Nielsen er en del af Face-it, som skal bidrage med viden om, hvordan man bedst kan hjælpe danske familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes. Hele familien er inddraget i projektet, der som mål har at reducere risikoen for at udvikle type 2-diabetes senere i livet og øge trivsel og livskvalitet i familien.  Forskerne i projektet har udviklet og er nu i gang med at evaluere en sundhedsfremme-intervention i det første år efter fødslen. Projektet ledes af PI Helle Maindal Terkildsen fra Aarhus Universitet  og er et bredt samarbejde mellem mange fagligheder og Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Steno Diabetescentre i Odense, Aarhus og i København. 

​Karoline Kragelund Nielsen fik sin PhD i 2016. Hun har publiceret 42 articles, 17 som førsteforfattterog 8 som sidsteforfatter. Alle publikationer er offentliggjort i velanskrevne tidsskrifter som fx EClinicalMedicine og Journal of Clinical Endocrinology og Metabolism.

 Læs mere på hendes forskerprofil

DDA-Funded Scientist Award

Prisen gives til en ung DDA-finansieret forsker (nuværende eller tidligere), der har vist stort potentiale til at blive en forsker i verdensklasse indenfor deres ekspertiseområde. Prisen er på 25.000 kr.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor