Steno Diabetes Center Copenhagen indgår samarbejdsaftale med hospital i Palæstina om løft af diabetesbehandlingen

​I den netop indgåede samarbejdsaftale med Augusta Victoria Hospital (AVH) i Palæstina tilbyder Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) faglig bistand indenfor diabetesbehandling og kvalitetsudvikling, som skal bidrage til den fortsatte udvikling af diabetesbehandlingen på hospitalet og på Vestbredden.

Vent...

Uddannelseschef Ulla Bjerre-Christensen og Centerdirektør Allan Flyvbjerg underskrev søndag en samarbejdsaftale med Augusta Victoria Hospital (AVH) i Jerusalem. Aftalen betyder, at de to hospitaler de næste tre år sammen med Dan Church Aid (Folkekirkens Nødhjælp) samarbejder på en række områder, som skal komme personer med diabetes til gavn i både Palæstina og Danmark.

Samarbejdet er en overbygning og formalisering af et samarbejde, som tog sin begyndelse allerede tilbage i 2002.  Gennem Folkekirkens Nødhjælp ved Kirsten Lee og Torben Mogensen opbyggede og organiserede de to tidligere overlæger på SDCC, Torsten Deckert og Jørn Nerup sammen med fodterapeuterne, Kirsten Larsen og Bent Nielsen diabetesbehandlingen rundt om i Palæstina.

Forekomsten af type 2-diabetes i Palæstina er fire gange så høj som i Danmark og forventes at stige til over 20% de kommende år.  Diabetescenteret på AVH arbejder på at imødekomme det stigende antal personer med diabetes og har blandt andet anskaffet sig en diabetesbus for at kunne nå en større gruppe af borgere med diabetes, men der er behov for flere tiltag.

”Både AVH og SDCC vinder ved denne aftale. Vi kan fra Region Hovedstaden give de sundhedsprofessionelle viden om diabetesbehandling og forebyggelse af senfølger, så de bliver i stand til at kunne behandle de personer med diabetes, der hvor de måtte opholde sig i Palæstina, siger Ulla Bjerre-Christensen, uddannelseschef på SDCC. ”Vi lærer til gengæld noget om leve med diabetes i en anden kontekst end den danske – en viden, som vi kan bruge i vores klinik, når vi møder personer med type 2-diabetes, der har en arabisk baggrund. Når vi forstår deres baggrund, bliver vi også i stand til at hjælpe i behandlingen af deres diabetes.”

”Vores uddannelsesenhed på SDCC har stor international erfaring og ekspertise i at understøtte og uddanne personale til at kunne yde en behandling på et højt fagligt niveau, og i at anvende og omsætte kliniske data til at forbedre behandlingen. Begge områder er noget som AVH har efterspurgt som led i at give deres diabetescenter specialiststatus,” siger Allan Flyvbjerg, centerdirektør på SDCC.

Kamran Akram, der er overlæge på SDCC, bliver ansvarlig for samarbejdet og for at de aftalte fokusområder for samarbejdet bliver sat i værk. Det første månedlige skypemøde mellem AVH og SDCC er planlagt, hvor der skal diskuteres diabetes relaterede emner. Næste skridt bliver at se på muligheder for udveksling af personale mellem de to institutioner og rådgivning om praktisk anvendelse af kliniske kvalitetsdata.

Foto: Ben Gray, LWF Jerusalem Program


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor