Steno Diabetes Center Copenhagen styrker forskning og behandling af type 2 diabetes

​Fra januar skifter knapt 3.000 personer med diabetes behandlingssted til Steno Diabetes Center Copenhagen. Ændringen er et led i arbejdet for at skabe bedre sammenhæng i behandlingen samt styrke forskningen for det samlede diabetesområde. 

Mere sammenhængende behandling for personer med type 2 diabetes, tværfaglighed og styrket ekspertise hos personalet samt et stærkt forskningsmiljø. Det er målet med en sammenlægning af behandlingen af patienter med type 2 diabetes og forskningen fra Herlev og Gentofte Hospital (HGH) til Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Fra januar overtager SDCC behandlingsansvaret for tæt ved 3.000 personer med diabetes og en række fagfolk og kompetencer rykker med.
”Det er en ambitiøs opgave at levere diabetesbehandling og -forskning på allerhøjeste niveau. Med sammenlægningen og samarbejdet med HGH er vi kommet et skridt nærmere, så vi frem for at arbejde i flere organisationer, nu er samlet i én stærk organisation, der er fælles om at løfte opgaven,” siger Allan Flyvbjerg, centerdirektør ved SDCC. 

Flere muligheder for den enkelte med diabetes
For klinikken betyder sammenlægningen, at SDCC går fra at være behandlingssted for 6.000 personer med diabetes til at være behandlingssted for 9.000 personer.
”Den enkelte person med diabetes vil møde en bred palette med mange varierede behandlingsmuligheder, der kan tilpasses den enkeltes behov. Vi har samlet faglig ekspertise i standardbehandling og i de mere specialiserede funktioner inden for type 1-diabetes såvel som type 2 diabetes,” siger klinikchef Tina Vilsbøll.
Klinikledelsen har i forbindelse med behandlingsansvar for de mange nye personer med diabetes ændret struktur i afdelingen. Det giver det sundhedsfaglige personale mulighed for at specialiserer sig endnu mere inden for enten behandling af type 1 diabetes, type 2 diabetes eller højt specialiserede funktioner. 
”Samtidig har vi lagt vægt på at samarbejde på tværs af kompetencer og på at bruge spidskompetencer fra både HGH og SDCC til løfte den fælles faglighed. På SDCC er vi fx førende inden for uddannelse af diabetessygeplejersker, og her kan vi bidrage med et samlet løft af området til gavn for alle de personer med diabetes, der bliver behandlet på SDCC, ” siger Kirsten Engelhard Nielsen, ledende oversygeplejerske i klinikken.


Styrkelse af forskning i type 2 diabetes
På forskningsområdet sker der også en sammenlægningen af afdelinger på HGH og SDCC. Forskergruppen med speciale i blandt andet type 2 diabetes på HGH under ledelse af professor Filip Knop bliver en del af Klinisk Forskning på SDCC under navnet Klinisk Metabolisk Fysiologi.

”Vi bliver styrket med en gruppe engagerede diabetesforskere og med Filip Knop som forskningsleder af internationalt format. Dermed har vi nu forskere i international klasse inden for endnu et forskningsområde, der kan bidrage til synergi på tværs af alle klinisk forsknings fagligheder og kompetencer til gavn for forskning på højeste niveau, siger forskningschef Birgitte Brock.

Indtil det nye SDCC ved Herlev Hospital er færdigbygget ved udgangen af 2020 vil behandlingen og forskningen foregå på tre matrikler, nemlig Herlev Hospital, Gentofte Hospital og SDCC i Gentofte.

Redaktør