Steno Diabetes Center Copenhagen styrker forskning og behandling inden for type 1 diabetes

​Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) styrker forskning i type 1 diabetes og udvikling af behandlingsmodeller med ny teknologi, der kan gøre det lettere at leve med sygdommen.

Antallet af børn, unge og voksne med type 1 diabetes har været stødt stigende i Danmark de sidste årtier. Det er en sygdom, som har stor indflydelse på dagligdagen og fylder 24/7 for de berørte personer og familie. Sygdommen, der kræver livslang behandling med insulin, kan desværre ikke kureres.  Der er derfor et vedvarende behov for, at der forskes i årsager til sygdommens opståen, mulige forebyggelse og at der arbejdes med at udvikle ny tekniske løsninger og behandlingsmodeller, der gør det lettere at leve med sygdommen.

Med mere end 85 års erfaring inden for forskning og behandling af type 1 diabetes har SDCC taget et vigtigt skridt til at styrke dette område. Det sker med tilflytningen af en stærk forskningsgruppe, der forsker i at forstå udviklingen af type 1 diabetes både inden og efter diagnosen er stillet. Derudover er der i klinikken på SDCC nu samlet over 1.100 personer med type 1 diabetes, der er i insulinpumpebehandling. Det giver unikke muligheder for ny forskning, udvikling og forbedret behandling.

”Jeg glæder mig over, at vi inden for kort tid er lykkedes med at styrke type 1 diabetesområdet både inden for forskningen og for behandlingen,” siger centerdirektør Allan Flyvbjerg.” Det er helt i tråd med drejebogen for SDCC om dels at samle stærke forskningsmiljøer og dels at samle specialfunktioner som insulinpumpebehandling på et sted.”

Redaktør