Steno Diabetes Center får igen topkarakterer i den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser

​Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP), som kommer ud i denne uge, viser at Steno igen i år er blandt topscorerne, når det gælder de danske diabetespatienters tilfredshed.

Med sine 5.600 patienter er Steno Diabetes Center den største diabetesklinik i Skandinavien. At dømme ud fra den årlige landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser er den også blandt de bedste, når det kommer til patienternes tilfredshed. Resultaterne viser, at 92 % i meget høj- eller høj grad er tilfredse med deres besøg på Steno, hvilket ligger over landsgennemsnittet.  

”Vi er rigtigt glade for at se, at næsten alle de adspurgte patienter er tilfredse med den behandling, de modtager på Steno Diabetes Center. Vi gør meget ud af at give patienterne en individuel behandling ud fra deres særlige behov og udfordringer med besøg i vores specialiserede klinikker fx type 2 klinikken, pumpeklinikken eller i vores fod- eller øjenklinik. Vores behandlingsmæssige resultater på klinikken er bedre end nogensinde før, hvilket betyder, at flere patienter når deres mål og færre får komplikationer, men det er selvfølgelig også afgørende, at patienterne er tilfredse”, siger klinikchef Martin Ridderstråle.

Ros til Stenos telefonrådgivning
Undersøgelsen afdækker også patienternes tilfredshed i forhold til parametre som sundhedspersonalets tid i konsultationen og telefonrådgivning.

”På Steno har vi som noget helt unikt en telefonservice, hvor patienter døgnet rundt kan ringe og tale med en sygeplejerske, og vi er glade for at se, at den rådgivning virkelig er noget patienterne sætter pris på”, siger Martin Ridderstråle og fortsætter: ”Når det gælder personalets tid til patienterne, ligger vi på niveau med landsgennemsnittet, men vi har netop sat lægernes konsultationstid op fra 15 til 20 minutter, og det håber vi patienterne vil kunne mærke.”

På 18 parametre lå Steno Diabetes Center over gennemsnittet, mens 10 lå på landsgennemsnittet. Ingen parametre lå under landsgennemsnittet.

Resultaterne fra LUP rapporten viser også:

  • At 97% i høj eller meget høj grad synes, at personalet på Steno Diabetes Center er venligt og imødekommende, hvilket ligger over landsgennemsnittet.
  • At 91% i høj eller meget høj grad mener, at personalet har tid til patienterne, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet.
  • 76% oplever kort eller ingen ventetid, mens 15 % oplever nogen ventetid fra de møder til de bliver kaldt ind, hvilket også er på niveau med landsgennemsnittet.

Redaktør