Steno er partner i nyt stort studie

​Metabolomics forskningsgruppen på Steno er med i et nyt europæisk forskningsprojekt, som skal forbedre forståelsen og forebyggelsen af type 1 diabetes.

Forskningsinstitutioner, mindre firmaer, store medicinalvirksomheder og patientforeninger er gået sammen i et stort offentligt-privat samarbejde på tværs af EU for at skabe nye landvindinger inden for forståelsen af type 1 diabetes og udviklingen af behandlinger, som på sigt kan forebygge og kurere sygdommen.

Forskergruppen inden for metabolomics på Steno Diabetes Center forsker i de stofskifteprodukter (metabolitter), som specifikke processer efterlader i en organisme. Gruppen er blandt de 33 partnere i INNODIA konsortiet og driver et af de fem spor, som bl.a. handler om at identificere biomarkører, der kan fortælle noget om risikoen for at udvikle diabetes. 

“INNODIA konsortiet sigter mod at gøre store fremskridt i, hvordan man bedre kan forudsige, evaluere og forebygge fremkomsten og udviklingen af type 1 diabetes. Det skal opnås ved at udvikle nye værktøjer så som biomarkører, modeller for sygdommen og modeller for kliniske studier”, siger Professor Matej Orešič, der er forskningsleder i Metabolomics gruppen på Steno Diabetes Center.

Projektet vil bl.a. skabe en innovativ infrastruktur i EU for rekruttering og indsamling af prøver fra nydiagnosticerede personer med type 1 diabetes og deres familiemedlemmer, som kan have risiko for at udvikle diabetes. Det vil bidrage til at skabe en bio-bank med hidtil usete muligheder for at gøre nye opdagelser inden for type 1 diabetes.

INNODIA projektet, der er netop er blevet lanceret i Frankfurt, har modtaget 36 millioner euro. Bidragsyderne er:
- Innovative Medicines Initiative (IMI) under EU  
- En række medicinalvirksomheder som er medlemmer af den europæiske brancheforening for medicinalvirksomheder EFPIA herunder Novo Nordisk A/S
- Diabetesforeningen for børn og unge, JDRF
- Fonden Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust

Redaktør