Steno professor valgt som vicepræsident for international union for sundhedsfremme og uddannelse

​Professor og leder af Health Promotion Research, Bjarne Bruun Jensen, er blevet valgt som vicepræsident til bestyrelsen i IUHPE, den Internationale Union for sundhedsfremme og uddannelse.

En af Bjarne Bruun Jensens centrale mærkesager som vicepræsident er at arbejde for en udvikling og dokumentation af værdien af ​​en sundhedsfremmende tilgang til at kunne forebygge og håndtere den stigende forekomst af sygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme, cancer og kroniske lungesygdomme, som han mener, truer menneskers sundhed, velvære og vores velfærdssystemer på globalt plan.

"Som vicepræsident vil jeg arbejde for, at IUHPE styrker sin rolle i Europa som et forum for innovativ praksis, og som nye lande ser som en pålidelig partner i forhold til at udvikle fælles initiativer," fremhæver Bjarne Bruun Jensen.

En anden af hans mærkesager er at engagere unge mennesker og skoler, fordi de er vigtige katalysatorer for en bæredygtig og sund forandring i verden. Unge mennesker har brug for at blive set som en del af løsningen i den stigende globale krise inden for sundhed.

Bjarne Bruun Jensen og hans forskningsgrupper har været stærkt involveret i de to sidste konferencer i Thailand og i Brasilien, som IUHPE har afholdt. De har bl.a. været ansvarlige for at afholde sessioner om, hvordan en sundhedsfremmende tilgang kan hjælpe med at håndtere den stigende forekomst af ikke-smitsomme sygdomme.

Bjarne Bruun Jensen har også været involveret i IUHPE’s globale arbejdsgruppe om salutogenesis hvor han har bidraget til den første håndbog i salutogenesis, offentliggjort i september 2016. Salutogenesis er et paraply begreb, inspireret af Aaron Antonovsky, og omfatter flere tilgange der alle fokuserer på sundhed som en ressource, der har til formål at skabe en positiv udvikling sundhed.

Om IUHPE
Den Internationale Union for Sundhedsfremme og Uddannelse (IUHPE) er en unik verdensomspændende, uafhængig og professionel sammenslutning af enkeltpersoner og organisationer, som er engageret i at forbedre sundhed og velvære for mennesker gennem uddannelse, samfund handling og udvikling af sundspolitik. Visionen for IUHPE er en verden, hvor alle mennesker opnår optimal sundhed og velvære.

IUHPE afholder konferencer hvert tredje år. Næste gang vil være i 2019 i New Zealand.

Kilde: http://www.iuhpe.org/index.php/en/

Redaktør