Stenopatienter bidrager til ny viden om nyre og hjertesygdom hos personer med type 1 diabetes

​Som led i sin ph.d. undersøgte Magnus Thorsten Jensen 1093 patienter fra Steno Diabetes Center med type 1 diabetes og uden kendt hjertesygdom.

Patienterne blev undersøgt på Hjerteafdelingen på Gentofte med ultralyd af hjertet (ekkokardiografi) både normal og avanceret, hvor man kan se små, begyndende tegn på hjertekarsygdom.

Mennesker med diabetes lever med en forhøjet risiko for at få hjertekarsygdom. Det er ikke klarlagt, om det er diabetes i sig selv, som giver hjertekarsygdom eller om det er følger af diabetes. Diabetisk nyresygdom er en kendt komplikation til diabetes, og ud fra registre ved man, at de har en særlig høj risiko for at få hjertekarsygdom.

”Det som vi finder, er, at type 1 diabetes patienter som ikke har nyrepåvirkning, har en normal hjertefunktion sammenlignet med raske personer som ikke har diabetes. Dette er et positivt og opmuntrende resultat, og indikerer, at hvis man kan forebygge nyresygdom hos personer med diabetes kan man også forebygge hjertesygdom” udtaler Magnus Thorsten Jensen.

Magnus Thorsten Jensen færdiggjorde sin ph.d. på Københavns Universitet i sommeren 2014 og i november fik han antaget en videnskabelig artikel om sin forskning af det amerikanske tidsskrift for hjertelæger, JACC Cardiovascular Imaging. Artiklen er nu kåret, som den bedste af alle artikler antaget i 2014, som er skrevet af en forsker under 40 år. Magnus Thorsten Jensen var i marts i San Diego for at modtage prisen. Artiklen forventes publiceret i april.

Læs abstractet: ”Global Longitudinal Strain by Speckle- Tracking Echocardiography is not Impaired in Type 1 without Albuminuria – The Thousand&1 Study.” 

Redaktør