​​Portræt af Peter Rossing.

Stor millionbevilling til forskning på SDCC

​Peter Rossing, der er forskningsleder på Steno I København, får bevilget 25 mio. kr. til at undersøge nye behandlinger af type 1-diabetes. Bevillingen gives af Novo Nordisk Fonden i puljen Steno National Collaborative Grant til at gennemføre forskningsprojektet, der er et samarbejde mellem Steno-centrene i hele landet og øvrige partnere.​​

Vent...
"Jeg er utrolig glad og stolt på vegne af hele det netværk, der står bag ansøgningen, som nu får støtte af Novo Nordisk Fonden," siger Peter Rossing, der er PI (Principal Investigator) på projektet. Han har god grund til at være glad, da han og netværket bag ham modtager årets Steno National Collaborative Grant. Men det er ikke bare glæden, der er stor, det er ambitionerne også.

I Danmark er den forventede levealder for personer med​ type-1 diabetes 10 år lavere end den øvrige befolkning, primært som følge af hjertekarsygdomme. Håbet er, at den nye forskning på sigt vil kunne lave om på det.

Hypotesen er, at man med en række behandlinger kan sænke risikoen for hjerte- og karkomplikationer og dermed undgå deres dødelige konsekvenser. Viser hypotesen sig at blive bekræftet, er der potentiale for at ændre guidelines for behandling af type 1-diabetes ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Trækker på erfaring fra type 2-diabetes​​

"Vi har set store fremskridt i behandlingen af hjerte- og nyrekomplikationer hos personer med type 2-diabetes de seneste år, men ingen fremskridt i komplikationsbehandling ved type 1-diabetes i mere end 30 år. Det vil vi nu lave om på", forklarer Peter Rossing.

Selvom insulinbehandlingen for type 1-diabetes har gennemgået store forandringer er der ikke blevet introduceret egentlig ny behandling. Derimod er behandlingen af type 2-diabetes blevet markant bedre ved også at indeholde medicin, som vi ved nedsætter risikoen for komplikationer, men ikke har direkte indvirkning på blodsukkeret. De gode erfaringer, hvor man behandler en række risikofaktorer som kolesterol og blodtryk, formodes derfor også at kunne bruges i behandling af type 1-diabetes.

På trods af de mange millioner kroner, der nu bliver bevilget til forskningsprojektet, er de dog ikke helt i mål, pointerer Peter Rossing, "Vi mangler stadig at sikre støtte fra anden side til den medicin, der skal bruges, men har allerede fået positive tilkendegivelser og håbe​r, det vil lykkes. Studiet er et godt eksempel på nationalt samarbejde mellem dem, der behandler type 1-diabetes, og kan komme til at ændre fremtidens behandling af type 1-diabetes."
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor