Stort europæisk samarbejde skal kortlægge årsagerne til overvægt

​P​rojektet OBCT har netop modtaget 80 millioner kroner til at kortlægge og undersøge strukturelle, geografiske, demografiske, sociokulturelle og biologiske årsager til overvægt og særligt svær overvægt. Professor og afdelingschef Ulla Toft er en af hovedkræfterne bag den danske del af projektet.

Vent...

​Overvægt er et voksende sundhedsproblem, som kan have store konsekvenser for både den enkelte og samfundet. Årsagerne er komplekse og involverer bl.a. vores genetik, biologi, miljø og socio-økonomiske baggrund.

Nu skal et stort europæisk forskningsprojekt kortlægge netop årsagerne til overvægt og særligt svær overvægt. Projektet skal dernæst skabe grundlag for at udvikle løsninger for, hvordan vi kan dæmme op for problemet.

Projektet hedder OBCT, hvilket står for “Obesity: Biological, socioCultural, and environmental risk Trajectories, og har netop modtaget ca. 80 millioner kroner af Horizon Europe, som er et af EU’s centrale finansieringsprogrammer til forskning og innovation.

”Det er første gang, at vi så systematisk og grundigt kortlægger og undersøger årsagerne til overvægt i en europæisk kontekst. Projektet tager udgangspunkt i et holistisk perspektiv, som medtager en lang række mulige betydende faktorer for udviklingen af overvægt. Målet er at skabe en dybere forståelse af årsagerne til overvægt og samtidig at identificere nogle nye løsninger, som kan implementeres bredt og dermed bidrage til at forbedre sundheden og livskvaliteten hos rigtig mange mennesker,” siger professor Ulla Toft, som leder den ene af to danske forskningsgrupper, der er involveret i projektet.

Hun er chef for Afdeling for Forebyggelse, Sundhedsfremme og Samfundet på Steno Diabetes Center Copenhagen. I projektet samarbejder hun med en gruppe forskere ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, herunder Jennifer Baker, som leder den anden danske gruppe i projektet.

”Obesogene” miljøer skal kortlægges​

OBCT gennemføres som et partnerskab mellem forskere i Holland, Storbritannien, Polen, Irland, Norge, Finland, Spanien og Danmark. I spidsen for projektet står Jeroen Lakerveld, epidemiolog ved Amsterdam UMC, der leder det europæiske konsortium.

Han forklarer, at de lokalsamfund, som vi bor i, påvirker vores risiko for overvægt. Samfund, som fremmer overvægt, kaldes også ”obesogene miljøer” – og er netop det, som forskerne bag OBCT vil kortlægge. Her spiller faktorer som adgang til sunde, uforarbejdede fødevarer, sportsfaciliteter og transportmuligheder en rolle.

”Med projektet OBCT ønsker vi at kortlægge, hvordan ”obesogene” miljøer ser ud i forskellige europæiske lande. Denne kortlægning gør os i stand til at identificere, hvor problemerne er eller vil opstå i fremtiden,” siger Jeroen Lakerveld.

God​e hensigter bliver på papiret​​

Gruppen, som ledes af Ulla Toft, vil være involveret i at kortlægge det ”obesegene” miljø i Danmark og vil derudover have et særligt fokus på at udvikle nye redskaber, som skal understøtte at politiske sundhedstiltag og beslutninger bliver implementeret lokalt, så de får en faktisk betydning for den enkelte borger.

”I mange tilfælde ved vi godt, hvad vi bør gøre for at fremme det sunde liv og forebygge overvægt, men problemet opstår i implementering. Alt for ofte kommer de gode hensigter aldrig ud at leve i lokalsamfundene, og hvor borgerne lever deres liv,” siger Ulla Toft.

Hun peger på lovgivning om salg af alkohol til unge som et godt eksempel på dette.

”Man må ikke sælge alkohol til unge under 16 år, men gang på gang er det påvist, at reglerne ikke håndhæves i butikkerne,” siger hun og fastslår:

”Vi bør spørge os selv: Hvor går det galt? Og hvordan kan det sikres bedre, at politikkerne får betydning i praksis? Det skal vi nu undersøge.”

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor