Studie: Færre med diabetes får nervebetændelse

​Ny Steno-forskning viser, at en af de mest udbredte følgesygdomme til diabetes er på retur. Skal den positive udvikling fortsætte, bør vi nuancere vores syn på neuropati, mener forsker.

Vent...

I takt med fremskridt inden for diabetesbehandlingen har følgesygdomme som blindhed, amputationer, hjertekar- og nyresygdom været faldende igennem de seneste år. Nu viser et stort registerstudie, at det også er tilfældet for en af de mest udbredte komplikationer: Perifer neuropati. 

Følgesygdommen, som også kaldes nervebetændelse, skyldes de skader, som diabetes kan forårsage på nerverne, og kan føre til føleforstyrrelser især i fødder og ben. Det kan give forhøjet risiko for fodsår og i værste fald amputation.

Bag studiet står læge og ph.d. Hatice Isik Mizrak og hendes kolleger, der netop har publiceret resultaterne i Diabetes Care​.

”Det er første gang, at man har vist, at forekomsten af perifer neuropati er faldende. Studiet er unikt, fordi vi har gode data her på Steno, hvor vi udfører regelmæssige neuropatiundersøgelser i klinikken,” siger hun.

Intensiveret behandling​

I alt er 13.750 personer på tværs af diabetestyper inkluderet i registerstudiet, som strækker sig over årene 1996-2018. Faldet i neuropati gælder alle aldersgrupper.

Hatice Isik Mizrak mener, at udviklingen delvist kan forklares med en bedre og mere intensiv behandling af de risikofaktorer, som er forbundet med neuropati. Forskerne fandt således, at både langtidsblodsukker (Hba1c), systolisk blodtryk og LDL-kolesterol var faldende. 

”Faldet i disse risikofaktorer hænger godt sammen med, et højere forbrug af blodtryks- og kolesterolsænkende medicin for en del af perioden,” forklarer Hatice Isik Mizrak.

Et nuanceret syn på neuropati​

Sideløbende med registerstudiet har forskerne undersøgt forekomsten af forskellige typer af neuropati.

I et stort tværsnitsstudie er 1721 personer med t​ype 1- eller type 2-diabetes blevet undersøgt ved hjælp af en række forskellige metoder. Forskerne undersøgte for: Perifer neuropati, smertefuld neuropati, kardiovaskulær autonom neuropati og gastroparese, som er neuropati i mavetarmsystemet. ​

”Vi fandt, at de forskellige former sjældent overlapper. Man kan altså ikke regne med, at de samme personer rammes. Derfor er det vigtigt, at patienter med diabetes screenes for forskellige former for neuropati – og ikke kun perifer neuropati, som det er tilfældet flere steder,” siger Hatice Isik Mizrak.

Skal fanges i tidligt​

Hun fremhæver, at en tidlig diagnose og behandling er afgørende for at hjælpe patienterne bedst muligt.

”Der mangler studier på området, men vi har dog set, at neuropati på et tidligt stadie kan være reversibelt, altså blive bedre. Men på de senere stadier er forværring desværre uundgåelig,” siger forskeren.

Hun understreger, at man også selv kan gøre meget for at passe godt på sig selv. 

”Mange frygter, at en diagnose med perifer neuropati vil føre til amputation. Heldigvis sker det langt fra for alle. Passer man godt på sine fødder og får dem tjekket regelmæssigt, kan man gøre meget for at forebygge fodsår,” forsikrer Hatice Isik Mizrak.

Læs mere om diabetes og nervebetændelse hos Videncenter for Diabetes:


Fakta om studiet​

Titel: ​​​​​​Declining Incidence Rates of Distal Symmetric Polyneuropathy in People With Type 1 and Type 2 Diabetes in Denmark, With Indications of Distinct Patterns in Type 1 Diabetes​​​​​​

Studietype: Kohortestudie

Samarbejdspartnere: Intern

Finansiering: Intern

Interessekonflikter: Ingen

Kontakt: hatice.isik.mizrak@regionh.dkRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor