​​​​Fra venstre Sidsel Seide Gertsen, videnskabelig assistent og Fie Johanne Andreasen​, bioanalytiker, CoreLab, som forestår den tre-timers opfølgningsundersøgelse i TOP12-studiet.

TOP12 – 12 års-effekt af livsstilsintervention til overvægtige gravide?

​​Hvad betyder det for mors sundhed i dag, at hun for 12 år siden gjorde en indsats for at minimere vægtøgning under graviditeten? Og har det også betydning for barnets sundhed? Et opfølgningsstudie på Steno forsøger at klarlægge effekten. ​

Vent...
​For 12 siden deltog 389 gravide kvinder i studiet the Treatment of Obese Pregnant Women (TOP) på Hvidovre Hospital, hvor man med livsstilsintervention forsøgte at minimere vægtøgningen under deres graviditet til maximalt 5 kg. Kvinderne havde på det tidspunkt et BMI over eller lig med 30 kg/m2 og var i forvejen tilknyttet Hvidovre Hospital med deres graviditet. TOP12 er et opfølgningsstudie på TOP studiet, som undersøger de samme kvinder og børn fra denne graviditet for at vurdere de langsigtede effekter af interventionen hos både mor og barn.

”Graviditet anses som en periode, hvor den gravide kvinde oftest er topmotiveret og interesseret i sparring i forhold til sin egen og barnets sundhed. Interventionen, deltagerne i TOP studiet gennemførte, er et ret simpelt og billigt set-up, så viser det sig, at have sundhedsmæssig effekt på den lange bane, så er der gode implementeringsmuligheder,” siger Sidsel Seide Gertsen, videnskabelig assistent, som ser de kvinder, der takker ja til at deltage i en tre-timers opfølgningsundersøgelse i TOP12 studiet.  

”Testapparatet her på Steno fokuserer i høj grad på undersøgelser, hvor man kan opdage tidlige tegn på diabetes, ” fortsætter Sidsel Seide Gertsen. ”Det ville være fantastisk, hvis alle 389 kvinder og deres børn vil deltage igen, men halvdelen vil også være godt. Det er ikke alle, som bor i Hvidovre-området længere, så vi prøver at tilpasse opfølgningen til, hvad der er muligt for familierne, fx ved at anvende spørgeskemaer i stedet for fysisk fremmøde eller andre fjernundersøgelsesmuligheder, ” siger Sidsel. 

Hvorfor opfølgning?

Man kunne spørge, hvorfor det giver mening for et diabeteshospital at gennemføre en opfølgning på studiet, og hvilken betydning har de langsigtede data, som der forventes at komme ud af opfølgningsstudiet? Og det er der gode svar på:

”Graviditeten er en periode, hvor barnets sårbarhed for kronisk sygdom, herunder type 2-diabetes, grundlægges. Vores undersøgelse af effekten en livsstilstilintervention i graviditeten på metabolisk sygdom senere i livet hos mor og barn i TOP 12 studiet vil bidrage med vigtige viden, som understøtter SDCC’s fokus på målrettet forebyggelse af type 2-diabetes,” siger Charlotte Brøns, seniorforsker og teamleder. 

Studiets resultater vil under alle omstændigheder have stort potentiale til at beslutte, om rådgivning af svært overvægtige i graviditetsambulatorierne skal justeres. Hvis det viser sig, at livsstilsintervention under graviditeten har reduceret risikoen for at mor senere får pre-diabetes eller type 2-diabetes, og at børnene også har lavere vægt, sammenlignet med kontrolgruppen, bør disse simple interventioner indføres, siger Kirsten Nørgaard, professor og forskningsleder i Diabetesteknologiforskning. 
 
Der gennemføres lignende studier i Odense og Aarhus i forbindelse med et opfølgningsprojekt på studiet kaldet Lifestyle in Pregnancy (LiP), som TOP12 samarbejder og udveksler resultater med.​

Forventninger til studiets resultater

Det er tiltagende videnskabelig belæg for, at det har positive helbredseffekter over tid for både mor og barn at minimere vægtøgning under graviditeten hos overvægtige kvinder. Derfor vil et opfølgningsstudie nu 12 år efter bidrage med meget vigtig viden om, hvorvidt risikoen for at udvikle overvægt og relaterede sygdomme kan overføres mellem generationer.

Ved fødslen af børnene tog man blod fra navlesnoren til epigenetiske undersøgelser. Disse viste, at livsstilsinterventionen førte til såkaldte epigenetiske forandringer (forandringer i reguleringen af geners aktivitet) specifik involveret i børns kropssammensætning og vækst. Dette kunne tyde på en gavnlig effekt af livstilsændringer i graviditeten på børnenes helbred, hvilket kan have en positiv betydning for helbredet i barnealderen og senere i livet. Dette fund støtter forventninger om, at der er noget at se 12 år efter, især på børnenes sundhed. 

Hos børnene undersøges parametre som kropkomposition (vha. DXA-skanning), kondition og aktivitetsniveau, kontinuerlig blodsukkermåling, graden af fedtlever og leverstivhed, lungefunktion og specifikke mål for den kardiovaskulære profil (fx billede af øjet med Optos-kamera og karelasticitet vha. Sphygmocor). Man forventer, at livsstilsinterventionen i graviditeten er associeret med lavere fedtmasse, højere ”lean mass” (dvs. vægten af muskler, knogler, organer og vand) og en generel forbedret hjertekar- og metabolsk risikoprofil nu 12 år efter. Dette så man på spædbarnsniveau; at der var en tendens til en højere ”lean mass” i interventionsgruppen. Man forventer at finde, at denne sammenhæng har holdt ved, og at det fortsat har en gavnlig effekt for barns helbredsprofil.

Overvægtige kvinder ophører ofte tidligt med amning. Blandt 226 af deltagerne, som deltog i en randomiseret undersøgelse om effekt af ammevejledning, foreligger detaljerede oplysninger om amningen. Interventionen resulterede i en signifikant længere ammeperiode. Effekten af denne intervention undersøges også nu 12 år efter med forventning om en lavere risiko for fx diabetes og hjertekarsygdom.

Fakta om studiet

TOP12 er et opfølgningsstudie på det 12 år gamle studie (TOP), som foregik i perioden 2009-2012 på Hvidovre Hospital. 425 gravide kvinder med et BMI over eller lig med 30 kg/m2 blev rekrutteret og randomiseret i tre lige store grupper; to interventionsgrupper og en kontrolgruppe. Den ene interventionsgruppe gennemgik en fysisk aktivitetsintervention og bar en skridttæller, den anden gruppe bar en skridttæller kombineret med kostvejledning hver 14. dag (skiftevis pr. telefon og fysisk fremmøde), og kontrolgruppen modtog datidens standardbehandling. 389 kvinder gennemførte studiet. 

Målsætningen og anbefalingen til kvinderne var at tage maximalt 5 kg på under graviditeten, og resultatet viste en reduceret vægtøgning i de to interventionsgrupper under graviditeten sammenlignet med kontrolgruppen, om end alle grupper tog mere end 5 kg på. Der var ikke forskel på grupperne i henhold til børnenes fødselsvægt.

Publikationer fra det primære studier
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor