​​​​I Tingbjerg samles beboerne gennem mange aktiviteter, blandt andet laver de mad sammen, men mere vigtigt: De er sociale sammen. Det sociale er uløseligt knyttet til sundhedsmæssige forandringer ifølge Paul Bloch, projektleder og seniorforsker på Steno Diabetes Center Copenhagen. Foto: Lizette Kabré/SDCC

​​​

Tingbjerg: Diabeteskurven er ved at knække

Steno Diabetes Center Copenhagen er en drivende kraft bag projektet Integreret Diabetesintervention i Tingbjerg, som netop er blevet belønnet med Diabetesforeningens Handlingspris 2023.

Vent...

​Tillid og samarbejde på tværs af beboere, praktikere, forskere og sektorer er årsagen til, at borgerne i Tingbjerg er ved at knække kurven over forekomsten af type 2-diabetes i den københavnske bydel. Det forklarer seniorforsker på Steno Diabetes Center Copenhagen, Paul Bloch, der i dag var med til at modtage Diabetesforeningens Handlingspris 2023 på vegne af projektet Integreret Diabetesintervention i Tingbjerg.

Mens forekomsten af type 2-diabetes fortsat er stigende i Danmark, viser nye analyser baseret på data fra Danmarks Statistik, at forekomsten i Tingbjerg er faldende. I 2021 havde 9,7 procent af de voksne beboere i boligområdet i det nordvestlige København type 2-diabetes. Forekomsten faldt til 9,3 procent sidste år med tegn på at falde endnu mere i år.

”Tallene er den første antydning af, at det bærer frugt, hvad vi laver i Tingbjerg. Vi begynder at føle, at vi har fat i den lange ende og er derfor enormt glade for den fornemme anerkendelse, vi får med Handlingsprisen,” siger Paul Bloch, der siden 2015 har arbejdet med social- og sundhedsfaglig støtte til Tingbjergs beboere.

Det er sket i et ligeværdigt partnerskab mellem Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse, Center for Diabetes og Hjertesygdomme under Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning og Steno Diabetes Center Copenhagen.

​En rigtig svær nød at knække

​​​​
Seniorforsker og projektleder Paul Bloch på Steno Diabetes Center Copenhagen fortæller, at forskerne "lagde sig fladt ned", da de begyndte at arbejde sammen med beboere og lokale aktører i Tingbjerg.


”Vi valgte i sin tid at arbejde i Tingbjerg, fordi det var en rigtig svær nød at knække i forhold til at fremme sundheden for nogle meget udsatte borgere. Og nu er nøden faktisk ved at knække. Det er fantastisk, ” siger Paul Bloch, der fortæller, at forskerne ”lagde sig fladt ned”, da de begyndte at arbejde sammen med beboerne og de lokale aktører i Tingbjerg.

Netop ligeværdigheden og den gensidige respekt er vigtig, understreger projektleder i boligselskabet fsb, Gert Korvig. Han står i spidsen for Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse og fungerer som bindeled mellem forskerne og beboerne i Tingbjerg, hvor der til projektet er knyttet et aktivt borgerpanel, der er med til at drive udviklingen af forskellige tiltag.

”Tonen er respektfuld og lyttende. Ellers ville vi aldrig lykkes. Vi ved, hvordan vi kommer i kontakt med beboerne, vi skaber aktiviteter og vi får folk til at deltage,” siger Gert Korvig.

Beboerne med diabetes mødes for eksempel og laver mad sammen, spiser sammen, dyrker gymnastik eller går en tur sammen. Et professionelt støttesystem sørger for håndholdt støtte til at navigere i sundhedssystemet for de borgere, der har brug for det.

Unik kobling gør den store forskel

Den tætte kobling mellem sociale tiltag og diabetesspecifikke tiltag er helt afgørende, vurderer Paul Bloch.

”Det er den unikke kobling, der fremmer borgernes sygdomsmestring, styrker deres livskvalitet og for alvor gør en forskel,” siger han.

Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, Sisse Marie Welling (SF), fremhæver, at projektet er båret af ildsjæle og at Handlingsprisen er velfortjent:

”Diabetesforeningens Handlingspris er en enorm flot og velfortjent anerkendelse af alle de gode kræfter, der samarbejder om at gøre en forskel for borgerne i Tingbjerg. Med en håndholdt indsats over for nogle af de mest sårbare københavnere er vores medarbejdere med til at sørge for, at borgere, der ellers ikke ville komme til lægen, får den hjælp og behandling, de har brug for, og dermed mulighed for at leve det bedst mulige liv med deres sygdom. Det er et inspirerende projekt, båret af ildsjæle, og det understreger i den g​rad vigtigheden af, at vi gør en særlig indsats for at række ud til de borgere, der har allermest behov.”​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor