​​​​​​

”Vi hjælper med at tage hånd om diabetes, imens du er indlagt”

God diabetesbehandling under en indlæggelse er vigtig. Derfor har SDCC styrket det udgående diabetesteam, som rykker ud til personer med diabetes på Herlev Hospital.

Vent...

”Går du stuegang her?”

Overlæge Katrine Bagge Hansen griber chancen for at hive fat i en kollega, da hun besøger Herlev Hospitals sengeafsnit for mave-, tarm- og leversygdomme. Personalet har travlt, så det gælder om at slå til, når chancen byder sig.

Katrine Bagge Hansen er ikke selv ansat på afdelingen. Hun er diabeteslæge og er på besøg for at tilse to indlagte personer, som også har diabetes. Som funktionsansvarlig overlæge står hun i spidsen for det udgående diabetesteam på Herlev Hospital. Et samarbejde mellem hospitalet og Steno Diabetes Center Copenhagen.

”Vi hjælper med at tage hånd om diabetes, imens du er indlagt. Under en indlæggelse er der mange ting, som kan betyde, at det bliver sværere at regulere blodsukkeret. Det kan for eksempel være stress, infektion, faste inden en operation, en anderledes kost eller sondemad,” forklarer Katrine Bagge Hansen.

”Vi ved fra international forskning, at diabetesreguleringen har betydning for sårheling, indlæggelsestid og risiko for komplikationer.”

Tryghed i en uvant situation​​

Når lægerne og sygeplejerskerne i det udgående diabetesteam ikke er på tilsyn, kan man møde dem på deres kontor på 7. etage i Sengetårnet på Herlev Hospital. Her sidder sygeplejerskerne Louise Engelund Thomsen og Mette Riis. Louise har nogle dage om ugen i teamet, og Mette er der hver anden uge.

Det udgående diabetesteam blev grundlagt i 2013 og bestod dengang af én sygeplejerskestilling på fuldtid. Men som en del af et udviklingsprojekt er teamet blevet styrket med flere ressourcer, og det har givet mulighed for at se flere personer med diabetes og følge dem tættere.

”Jeg tror, det opleves som en tryghed, når vi kommer. Har man for eksempel levet med diabetes i mange år, er man blevet ekspert i sin egen behandling. Når man bliver indlagt, bliver den behandling måske sat på pause og erstattet med noget nyt. Det kan godt være utrygt. I den situation kan vi være en fortrolig person og lytte til de bekymringer, der kan være,” siger Louise Engelund Thomsen.

”Sygeplejemæssigt kræver det nogle særlige kompetencer at behandle diabetes. Når patienten er indlagt på en anden afdeling, kan man ikke forvente, at man der kan tage over og have den samme dialog med patienten, som vi kan,” uddyber Mette Riis.

”Det kræver ofte en specialiseret indsats”​

En af de afdelinger, som har et tæt samarbejde med diabetesteamet, er Onkologisk Afdeling. Det skyldes blandt andet, at mange kræftpatienter i højdosis steroidbehandling kan udvikle en midlertidig eller varig diabetes. 

Dertil kommer de patienter, som har diabetes i forvejen. Deres blodsukkerregulering kan også blive påvirket af kræftbehandlingen.

”Det kræver ofte en specialiseret indsats,” fortæller Lotte Engell-Nørregård, der er afsnitsansvarlig overlæge på onkologisk sengeafsnit.

”Vi oplever, at det udgående diabetesteam er utroligt villige til at komme og tilse patienterne, og at de gør mange ting, nærmest uden at vi opdager det. De skriver til os, hvad de vil anbefale, at vi ordinerer til patienten, og de laver også en plan ved udskrivelse. Samtidig respekterer de, at det er os, som har behandlingsansvaret,” uddyber hun.

En sikker overgang​​​

Tilbage på Afdeling for mave-, tarm- og leversygdomme er overlæge Katrine Bagge Hansen nu inde på stuen. Hun fortæller patienten, hvorfor hun har valgt at sætte den sædvanlige diabetesmedicin på pause, og forsikrer om, at diabetesteamet følger med under indlæggelsen.

”Vi er med i baggrunden, og vi holder øje,” forsikrer hun.

Når indlæggelsen er overstået, og man skal hjem igen, er det dog ikke nødvendigvis et farvel til det udgående diabetesteam. 

”Vi kan hjælpe med den sikre overgang. Det kan være ved dialog med egen læge, hjemmesygeplejen eller patienten selv. Generelt bliver patienterne på hospitalet udskrevet tidligere og tidligere, så det kan godt være relevant, at vi følger op i en overgangsperiode,” siger sygeplejerske Louise Engelund Thomsen.

Udviklingsprojektet bag det udgående diabetesteam bliver i øjeblikket evalueret. Derefter skal det besluttes, i hvilken form teamet skal fortsætte.


Retningslinjer løftet af tværgående samarbejde

Når diabetesteamet ikke er inde og lave en konkret behandlingsplan, følger afdelingen i stedet en nogle generelle retningslinjer for diabetes – en såkaldt behandlingsinstruks – som det udgående diabetesteam har været med til at udforme. Det er sket i samarbejde med diabeteskolleger i de lignende diabetesteams, som findes på andre hospitaler i Region Hovedstaden.

”Behandlingsinstrukserne var ofte lokalt forankrede, og derfor var behandlingen forskellig på tværs af hospitalerne. Ved at samle instrukserne og udvælge de bedste fra dem kan vi sikre en bedre og mere ensartet behandling,” siger Katrine Bagge Hansen og understreger, at der stadig er plads til at afvige fra instruksen, når det giver mening.


Om de Supplerende Behandlingsinitiativer

  • Supplerende Behandlingsinitiativer (SBI) er et tillæg til den eksisterende standardbehandling, som har til formål at afdække, hvilke tiltag der kan give ekstra værdi for personer med diabetes. 
  • De nye løsninger skal være strukturelt og økonomisk bæredygtige, sådan at de bedste projekter på sigt kan integreres i standardbehandlingen.

Læs mere om de Supplerende Behandlingsinitiativer​​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor