Systematisk-test for Covid-19 af sundhedspersonale med patientkontakt

​Her kan du finde svar på en række spørgsmål til test for Covid-19 af ansatte på SDCC med patient- og borgerkontakt. På SDCC skal 240 medarbejdere systematisk testes hver 6. uge, svarende til, at der testes 40 hver uge. Testen vil foregå i CoreLabs blodprøvetagningskabiner på torsdage ml. kl. 12 og 13. Procedure og oversigt plan for hvem der skal møde op hvornår er meldt ud på SDCC via e-mail.

Spørgsmål og svar


Hvem kan blive testet med faste intervaller?

Ved almindelig patientkontakt bliver medarbejdere på SDCC tilbudt test hver 6. uge. På SDCC vil alle medarbejdere i Klinikken og i CoreLab derfor indgå i den systematiske test.

 For de øvrige enheder på SDCC er enhedslederne ved lokalt at afstemme, hvilke medarbejdere, der skal indgå i den systematiske testning, eksempelvis medarbejderne der har kontakt til forskningsdeltagere. Du vil høre mere om dette fra din enhedsleder i uge 45. Hvorfor har jeg modtaget et brev, når jeg ikke har patientkontakt?

Det har desværre ikke været muligt kun at sende breve til de medarbejdere, der har patientkontakt. Det er også lokale forskelle på, hvilke og i hvor høj grad, forskellige funktioner har patientkontakt. Derfor kan du have modtaget brevet om systematisk test, selvom du ikke har patientkontakt, og dermed ikke er omfattet af tilbuddet om systematisk test. Hvis det er tilfældet, kan du se bort fra det tilsendte brev. 

Husk, at du altid – patientkontakt eller ej - kan blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder.Gælder det stående tilbud om at blive testet efter aftale med nærmeste leder stadig?

Ja, test er et vigtigt element i at mindske smitterisikoen. Udover tilbuddet om systematisk test af medarbejdere med patientkontakt, kan alle medarbejdere fortsat blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder. Hvorfor skal nogle medarbejdere nu testes med faste intervaller?

Test er et effektivt værktøj til at passe godt på både personale og patienter. Derfor indfører regionen tilbud om systematisk test af sundhedspersonale med patientkontakt minimum hver 6. uge.Er det frivilligt?

Systematiske test af sundheds- og plejepersonale i Region Hovedstaden er en anbefaling og et tilbud, som skal beskytte medarbejdere og patienter. Derfor opfordrer den regionale og lokale ledelse til, at medarbejderne tager imod tilbuddet.  Skal jeg testes, hvis jeg ikke har patientkontakt, men arbejder tæt sammen med nogen, der har?

Som udgangspunkt er det medarbejdere med patientkontakt, der tilbydes systematiske COVID-19-test. Men man kan altid blive testet efter aftale med din leder, og det er vigtigt at være opmærksom og reagere på selv de mindste symptomer.  Skal jeg gå på arbejde, mens jeg venter på mit svar?

Ja, du kan godt gå på arbejde, mens du venter på dit svar. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du får selv de mindste symptomer på COVID-19 (feber, tør hoste, vejtrækningsbesvær), skal du testes igen og må ikke gå på arbejde, før der foreligger et negativt svar på testHvad gør jeg, hvis min test viser, at jeg er smittet?

Selvom du ikke længere har, eller aldrig har haft, symptomer på COVID-19, kan du have inaktiv virus i kroppen længe efter du er testet positiv. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at sundhedspersonale, der har været bekræftet smittet inden for de seneste 12 uger ikke indgår i systematisk test, da en positiv test vil blive tilskrevet inaktivt virus i kroppen.

Hvis du inden for de 12 uger får symptomer på COVID-19 skal du fortsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for smitteforebyggelse, dvs. at du skal isolere dig og overveje behov for kontakt til egen læge.
Hvad er teststrategien, hvis der påvises smitte på en afdeling?

Hvis der er påvist smitte på en afdeling, iværksættes der test af patienter og personale med yderligere testopfølgning og aggressiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvordan behandles mine personoplysninger?

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne identificere dig i forbindelse med prøvetagningen og for at sikre, at du får det korrekte prøveresultat. Oplysningerne er bl.a.:

  • CPR-nummer
  • Sygesikringsgruppe
  • Tilknytning til praktiserende læge
  • Svar på din test

Oplysningerne opbevares i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq og anvendes i forhold til tidsbestilling og undersøgelse for COVID-19. Oplysningerne bliver desuden videregivet til din praktiserende læge, dvs. oplysninger om, hvorvidt din prøve er positiv eller negativ. Medarbejdere, der ikke vil lade sig teste

Der er nu lovhjemmel til, at arbejdsgiver kan kræve, at en medarbejder testes for COVID-19 og oplyser testsvaret til arbejdsgiver. 

Regionen forventer, at du som medarbejder i sundhedsvæsnet frivilligt lader dig teste for COVID-19, hvor det skønnes relevant. 

Muligheden for at kræve test vil derfor kun undtagelsesvist blive brugt. 
Hvis det bliver nødvendigt at kræve test af dig som medarbejder, skal det ske skriftligt og i videst muligt omfang i din arbejdstid. Er det nødvendigt, at du testes i fritiden, har du ret til at blive kompenseret herfor. 

Det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du som medarbejder ikke efterkommer et påbud om at lade dig teste.Redaktør