Pressekit om diabetes

​Her er nogle korte facts om diabetes. Hvis du søger mere information, henviser vi til vores vidensportal om diabetes.

Hvad er diabetes?

Type 1-diabetes og type 2-diabetes er begge kroniske sygdomme, men er i øvrigt to meget forskellige sygdomme.  

Hvad er prædiabetes?

Ved prædiabetes forstås forstadier til type 2-diabetes. Ca. 290.000 danskere har prædiabetes og 40 % af disse vil udvikle type 2-diabetes.

Diabetes i tal

SDCC har produceret de seneste opgørelser med antallet af personer med type 1 og med type 2-diabetes, den forventede udvikling af diabetesforekomsten og hvor mange der har prædiabetes eller en ikke-diagnosticeret type 2-diabetes.

Type 2-diabetes blandt personer i alderen 20-100 år

Forstadie til type 2-diabetes kaldes også prædiabetes.
Aldersgruppen 20-100 år består af 4.219.577 personer. Tallene er baseret på The Danish General Suburban Population Study (GESUS) fra 2011.

Kilde: Jørgensen ME, Ellervik C, Ekholm O, Johansen NB, Carstensen B. Estimates of prediabetes and undiagnosed type 2 diabetes in
Denmark: The end of an epidemic or a diagnostic artefact? Scand J Public Health. 2018. https://doi.org/10.1177/1403494818799606


Redaktør