Forsøg – fordele og ulemper ved at deltage

At deltage i forskningsprojekter har både sine fordele og ulemper. Læs mere her, hvis du er i tvivl, om du ønsker at deltage i forsøg.

Vigtig afklaring før du beslutter dig

Måske er du blevet spurgt, om du vil deltage i et forskningsprojekt, eller måske har du hørt om et forsøg med ny behandling, du overvejer at modtage?

At deltage i forsøg har både sine fordele og ulemper.

Dine fordele

Du får en særlig opmærksomhed, når du deltager i forsøg. Fx mulighed for flere samtaler, flere kontroller både under og efter endt behandling, samt flere blodprøver eller andre undersøgelser end i traditionelle behandlingsforløb. At blive fulgt tæt giver for mange en god følelse af tryghed.

Ulemperne for dig

En ulempe ved at deltage i forsøg er usikkerheden om resultatet. Forskere udfører forsøg, fordi de forventer, at den nye behandling er bedre end standardbehandlingen. Men du ved det ikke med sikkerhed, før man har gjort forsøget op.

Der kan også være en risiko forbundet med at deltage i forsøg. Der kan være bivirkninger, man endnu ikke har kendt til. Derfor holder forskerne og lægerne godt øje med dig og stopper behandlingen, hvis det bliver nødvendigt.

Alt er grundigt testet

Fælles for al forskning med nye behandlingsmetoder eller ny medicin er, at de altid er blevet undersøgt og testet meget grundigt. Det sker i laboratorieforsøg og test på dyr, før man forsigtigt begynder at afprøve på mennesker.

Få den afklaring, du har brug for

Du skal have både skriftlig og mundtlig information om forsøget, før du siger ja (også kaldet samtykke) til at deltage. Her er nogle spørgsmål, som er godt at have afklaret, inden du beslutter dig at deltage i forsøg: 

 • hvad er formålet med forsøget? 
 • hvordan foregår forsøget?
 • hvilke former for undersøgelser og behandlinger skal jeg gennemgå? 
 • hvilke godkendte og ikke godkendte lægemidler indgår i studiet?
 • hvordan vil behandlingen påvirke min sygdom? 
 • hvad er de andre behandlingsmuligheder, og hvilke fordele og ulemper er der ved dem? 
 • hvilke risici, bivirkninger og ulemper kan forsøgsbehandlingen medføre i forhold til standardbehandlingen? 
 • hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg eller får bivirkninger af behandlingen?
 • hvornår og hvorfor kan et forsøg blive afbrudt?
 • hvad sker der, hvis jeg trækker mig ud af forsøget?
 • hvilken opfølgning (kontrolforløb) kan jeg forvente efter forsøget?
 • navn, adresse og telefonnummer på forsøgets kontaktperson

Dine rettigheder

Det er frivilligt at deltage. Du kan altid trække dit samtykke tilbage og træde ud af forsøget. Det ændrer ikke på din ret til nuværende eller fremtidig behandling. 

Læs mere om dine rettigheder som forsøgsperson på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside

Forsøg skal godkendes

I Danmark skal kliniske forsøg med lægemidler anmeldes til Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen vurderer både kvaliteten af undersøgelsen og sikkerheden for dig som patient i forsøget.

Kliniske lægemiddelforsøg skal også anmeldes til en videnskabsetisk komité. Hvis der er tale om komplekse sager, skal det anmeldes til Den Nationale Videnskabsetiske Komité. De vurderer overvejende forsøgets etiske aspekter. Før et forsøg kan starte, skal både videnskabsetisk komité og Lægemiddelstyrelsen godkende forsøget.

Redaktør