Min Sundhedsplatform – vores informationskanal til dig

Min Sundhedsplatform er en elektronisk patientjournal til dig, der er patient på et af regionens hospitaler. Fx kan du få svar på spørgsmål, se prøvesvar og forberede dit besøg på hospitalet. Læs om, hvordan du benytter Min Sundhedsplatform, som findes både som hjemmeside og app.

Sådan logger du på

Du logger på minsundhedsplatform.dk med NemID. Hvis du benytter appen MinSP, skal du logge på med NemID første gang. Derefter kan du logge på med pinkode eller touch ID.

Skriv til hospitalsafdelingen

Du kan skrive til den hospitalsafdeling, du er tilknyttet, hvis du fx har spørgsmål til din undersøgelse eller behandling. Du kan forvente svar inden for tre hverdage. Hvis din besked haster, skal du ringe til afdelingen.

Se dine sundhedsoplysninger og prøvesvar

Du kan se journalnotater, når de er journalført og godkendt, og prøvesvar, når de er klar. Prøvesvar bliver frigivet hver dag kl. 8 og 12. Det betyder, at du kan se svar, som lægen endnu ikke har haft mulighed for at gennemgå eller kontakte dig om. Hvis et prøvesvar giver anledning til, at du skal undersøges yderligere eller i behandling, vil du blive kontaktet.

Få overblik over aftaler

Du kan se dine kommende ambulante aftaler i Min Sundhedsplatform, men aftaler om indlæggelse og operation fremgår ikke.

Husk derfor fortsat at tjekke borger.dk eller eBoks.dk. Her kan også ligge indkaldelser eller anden information, som ikke fremgår af Min Sundhedsplatform.

Udfyld spørgeskemaer

Du kan besvare spørgeskemaer, som du får i forbindelse med din behandling, digitalt.

Få påmindelser

Du kan få påmindelser, når der er nyt i Min Sundhedsplatform – i form af en e-mail eller en notifikation.

Når du logger på minsundhedsplatform.dk første gang, bliver du bedt om at skrive din e-mailadresse og afkrydse, hvilke påmindelser du ønsker. Du kan altid til- eller fravælge påmindelser. Hvis du benytter appen, kan du til- eller fravælge notifikationer i indstillinger for appen.

Giv fuldmagt

Du kan give fuldmagt til, at en pårørende over 18 år kan få adgang til oplysningerne i Min Sundhedsplatform. Det kræver, at I begge underskriver en fuldmagt, som I finder på minsundhedsplatform.dk – eller få den hos lægesekretæren på den afdeling, hvor du er i behandling. Fuldmagten skal afleveres til afdelingen, og I skal begge være til stede.

Få adgang til dit barns profil

Du kan få adgang til dit barns profil, hvis barnet er under 15 år.

Læs mere om adgang til børns journal i Min Sundhedsplatform

Find den påkrævede aftaleerklæring på minsundhedsplatform.dk – eller hos den pågældende afdeling.

Appen MinSP

Video: Se, hvad patienterne Christian og Kirsten  synes om Min Sundhedsplatform


(03:40 min)

Resumé af videoen "Se, hvad patienterne Christian og Kirsten synes om Min Sundhedsplatform"

Christian og Birgitte er begge patienter i Region H. I forbindelse med deres undersøgelses- og behandlingsforløb har de brugt Min Sundhedsplatform/MinSP til at følge med.

Her har de bl.a. kunne se prøvesvar og skrive med deres behandler. De er begge meget glade for denne nye mulighed, og for at få et mere fleksibelt værktøj ifm. deres kontakt med hospitalet.Redaktør