​​​​​​​​​​​​​​​​

Om denne vidensportal

På denne side kan du læse mere om vidensportalens formål, baggrund og målgrupper. Du kan også se vidensportalens indhold og opsætning samt læse mere om, hvem der står bag den

Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser er en national vidensportal, hvor viden og erfaringer med relevans for forebyggelse og sundhedsfremme blandt erhvervsuddannelseselever er samlet. Formålet med vidensportalen er at levere en samlet platform, hvor viden er gjort lettilgængelig og anvendelsesorienteret.​

På portalen kan du blandt andet:

 • Få viden om en række centrale sundhedsområder, herunder tal om forekomst blandt erhvervsskoleelever

 • Få viden om interventionsforskning fra erhvervsskoleområdet

 • Hente inspiration og anbefalinger, hvis du skal arbejde med sundhedsfremme blandt erhvervsskoleelever og medarbejdere

 • Få information om projektet Datadreven Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser

 • Få nyttige links til andre aktørers arbejde og erfaringer med konkrete sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser på danske erhvervsuddannelser

 • Blive medlem af det nationale netværk for sundhedsfremme på erhvervsuddannelser

Baggrund:

Den nationale vidensportal har sin primære baggrund i samarbejdsprojektet Datadreven Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser (Data Sund EUD), der er forankret ved Steno Diabetes Center Copenhagen i tæt partnerskab med Steno Diabetes Center Sjælland og en række erhvervsuddannelser og kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. 

I forbindelse med projektet er der foretaget en omfattende litteratursøgning af eksisterende forskningsviden fra forebyggelse og sundhedsfremme på erhvervsskoleområdet samt såkaldt grå litteratur om danske praksiserfaringer med sundhedsfremme blandt erhvervsskoleelever. Denne viden er suppleret med, hvad vi generelt ved om forskellige sundhedsområder og effektive indsatser.

Den fælles vidensportal skal gøre det nemt og overkommeligt at få overblik over resultater, indsatser og vigtige opmærksomhedspunkter indenfor sundhedsfremme på erhvervsskoleområdet. Det er håbet, at vidensportalen kan inspirere nationale og lokale aktører til at sætte fokus på sundhed og trivsel samt igangsætte initiativer på erhvervsuddannelser og blandt erhvervsskoleelever. Derudover kan vidensportalen benyttes af de deltagende erhvervsskoler i Data Sund EUD til at søge inspiration til hvilke indsatser, de vil igangsætte som del af deres medvirken i projektet.​


Vidensportalen er etableret af forskergruppen bag Data Sund EUD, der er forankret ved Enhed for Sundhedsfremmeforskning på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

Enhed for Sundhedsfremmeforskning udvikler, afprøver, evaluerer og udbreder forskningsbaserede, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser og komplekse interventioner. 


Enhed for Sundhedsfremmeforskning arbejder ud fra fem sundhedspædagogiske principper:

 • Et bredt og positivt sundhedsbegreb
  Sundhed betragtes som mere end blot fravær af sygdom og indebærer også et fokus på dimensionerne af det gode liv og betydningen af sociale relationer

 • Deltagelse og dialog
  Borgere og målgruppers indflydelse på både indsatser og deres forløb søges sikret i alle projekter

 • Handling og handlekompetence
  Igennem indsatserne skal borgerne have mulighed for at opbygge kompetencer til at styrke deres eget liv og forandre de vilkår og rammer, der påvirker deres sundhed

 • Setting
  Sundhed anses i et setting-perspektiv, hvilket vil sige, at der også er fokus på de rammer og levevilkår, som påvirker borgernes muligheder for at leve sundt

 • Lighed i sundhed
  Sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser skal tage højde for de forskelle, der er i forskellige befolkningsgruppers muligheder for at trives og leve sundt, da ikke alle har samme muligheder for at ændre vaner og praksis

Læs mere om enheden her.


Vidensportalen består af følgende sider: 

Hvad er sundhedsfremme?

 • ​Om sundhedsfremme gen​erelt

  • Hvad er sundhedsfremme?​

  • Det brede og positive sundhedsbegreb

  • Ulighed i sundhed

  • Indsatsstrategier

  • Flerstrengede sundhedsfremmeindsatser

  • En systemorienteret tilgang


  • ​Forskning i sundhedsfremme på erhvervsuddannelser

  • ​Overordnede pointer på tværs af sundhedstemaer og indsatser​​


​​Under hvert sundhedsområde beskrives desuden forskningsbaserede og evaluerede interventioner blandt erhvervsskoleelever.
 • ​Datadreven Sundhedsfremme på E​​​rhvervsuddannelser

  • ​Om Data Sund EUD

   • Formål

   • Om projektet

   • Design

   • Projektets tidsramme

   • ​Samarbejdspartnere

  • ​​Baggrund

   • Resultater fra UNG 19

  • Evaluering

   • ​​Procesevaluering

   • Virkningsevaluering​​​

  • ​​​Læringsnetværk

   • ​Formål

   • Målgruppe

   • Mødestruktur og -indhold

   • Medlemmer

   • Bliv medlem af læringsnetværket


Under udarbejdelse​

​​​
Redaktør