Caretakers - Unge støtter unge

Formål
At fastholde flere elever ved at forbedre fællesskab og socialt samvær

Indhold
Caretakers var en mentorordning, der blev afprøvet på Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg i 2011-2012. Tiltaget var baseret på en ung-til-ung-tilgang, hvor ressourcestærke elever fra hovedforløbet blev rollemodeller for unge, frafaldstruede elever på grundforløbet

Mentorerne fungerede som "caretakers" og gennemgik en careworker-uddannelse, der skabte bevidsthed om, hvad det sociale miljø betyder for den enkeltes trivsel - uddannelsen gav derfor også adgang til en række redskaber, der kan skabe denne trivsel. Den enkelte caretaker/mentor havde rollen som en god kammerat, der kunne bidrage med råd og vejledning til dels det samlede grundforløbshold og dels de enkelte frafaldstruede elever på grundforløbet

Målgruppe
Elever fra grundforløbet

Omkostninger
Ingen information herom

Hvem kan varetage aktiviteten?
Elever fra hovedforløbet i samråd med kontaktlærere og evt. skolens vejledere

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
En intern rapport udarbejdet af Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg med både kvalitative og kvantitative data (survey blandt 125 elever) konkluderer følgende om projektet:

  • Eleverne har oplevet gevinst og indsigt som følge af careworker-uddannelsesdagene

  • Elever på skolen føler sig mindre alene

  • Eleverne på skolen er generelt blevet bedre til at støtte hinanden, og det vurderes, at projektet har været med til at skabe en kultur for at støtte og tage sig af hinanden - det er således ikke kun ressourcestærke elever/mentorer, der tager hånd om andre elever, men også mentees

  • Eleverne er blevet meget bevidste om hinandens trivsel og giver underviserne besked, når de er bekymrede for hinanden

  • Alle elever har fået opbygget sociale kompetencer, lært hvad det vil sige at være mentor for hinanden, lært at tage imod støtte fra andre samt at indgå i et team med andre elever

  • Ved at sætte fokus på at skabe en god ramme for grundforløbsholdet i løbet af de første 3 uger af erhvervsuddannelsen, mindskes frafaldet på uddannelsen, og skolen oplever en større trivsel sammenlignet med tidligere hold

Afsendere af indsatsen
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg​

Redaktør