Fælles morgenmad for alle nye elever

Formål
At ryste førsteårselever sammen på tværs af klasser/hold

Indhold
Indsatsen søger at skabe rammer for, at førsteårselever rystes sammen på tværs af hold og/eller fagretninger, idet tværgående venskaber og relationer kan bidrage positivt til det samlede uddannelsesmiljø på skolen. Skolens undervisere/kontaktlærere på første år hjælper eleverne i gang med at lave en rotationsordning, hvor hver klasse skiftes til at arrangere fælles morgenmad for skolens nye elever på tværs af hold.  Morgenmadsarrangementet kan eksempelvis foregå i kantinen eller på et andet fællesareal, og der kan eventuelt laves en aftale med kantinen om at levere morgenmaden – alternativt medbringes den af den ansvarlige klasse. Der opfordres naturligvis til, at der vælges sund morgenmad, som kan give eleverne den bedste start på dagen

Målgruppe
Gymnasieelever i 1.g samt førsteårselever på andre ungdomsuddannelser

Omkostninger
Konkrete omkostninger vides ikke, men tiltaget kræver økonomiske ressourcer og eventuelt også tidsmæssige, hvis kantinen skal lave morgenmaden. Derudover skal den enkelte klasse ansvarlig for morgenmadsarrangementet bruge tid på at koordinere med hinanden/med kantinen og eventuelt levere morgenmaden

Hvem kan varetage aktiviteten?
Kantinen kan eventuelt sikre morgenmad, mens (kontakt)lærere varetager koordinering af arrangementet i samråd med klasserne

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Der er ikke foretaget en evaluering eller fremlagt praksiserfaringer baseret på morgenmadsordningen

Afsendere af indsatsen
Projekt ’En go’ B’gym’, Syddansk Universitet

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
Inspirationskatalog fra En go B gym - Morgenmadsordning.pdf (side 32)

Redaktør