​​

KOMsammen - Mødestedet

Formål
At afhjælpe ensomhed blandt unge og træne deres sociale evner igennem sjove aktiviteter med jævnaldrende

Indhold
Ventilen Danmark har to tilbud til unge, der føler sig ensomme: KOMsammen og Mødestedet. Begge tilbud har til formål at skabe trygge rammer og et positivt fællesskab, hvor unge ensomme kan møde andre unge i samme situation. De to tilbud henvender sig til unge, der savner nogen at snakke, grine og mødes med, og som har mod på at deltage i sjove aktiviteter. Begge tilbud har fokus på fællesskabende aktiviteter sammen med andre unge, så de kan træne deres sociale evner. Programmet varierer, da det sammensættes af de frivillige og de unge i fællesskab, men kan fx indeholde madaftener, gåture og klatring. 

KOMsammen står for ”Kost og Motion Sammen” og adskiller sig derved fra mødestederne, idet fokus er på at bevæge sig og lave sund mad og sunde aktiviteter sammen. Derudover adskiller målgrupperne sig en anelse fra hinanden (se nedenfor). KOMsammen er lokaliseret 8 steder i Danmark, mens der er 16 lokale ’mødesteder’ fordelt over landet.

Inden den unge kan deltage i KOMsammen/mødestedet, skal vedkommende have en indledende, fortrolig samtale med to frivillige, der fortæller om tilbuddet og vurderer, om det er den rigtige indsats for den unge. Den lokale afdeling kan findes via kortet på nederst på denne side, hvor der er links til hver lokalafdelings hjemmeside og evt. Facebook-side – hér kan bl.a. findes en kalender med konkrete aktiviteter for den næste måned og en introduktion til de frivillige

Målgruppe
KOMsammen: Unge mellem 15-30 år, der kender til at føle sig ensom; herunder unge med diagnoser eller udfordringer, der fylder mere end ensomheden

Mødestedet: Unge mellem 15-25 år, som oplever ensomheden som det problem, der fylder mest

Omkostninger
Det er som udgangspunkt gratis at komme i KOMsammen/mødestederne, men der kan være aktiviteter med brugerbetaling på ca. 20-50 kr.

Hvem kan varetage aktiviteten?
Den unge tager selv kontakt til en lokal KOMsammen/mødested ved at møde op 30 minutter, før tilbuddet går i gang for andre unge. Tilbuddets aktiviteter planlægges og gennemføres af en række frivillige i fællesskab med de unge brugere​

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Af en række evalueringer af Ventilens tilbud samlet set, herunder KOMsammen og mødestederne, fremgår det, at:

  • De unge giver udtryk for, at første gang i ét af Ventilens tilbud kan være svær og grænseoverskridende, så det er vigtigt at sætte fokus på modtagelsen af nye 

  • 81 ud af 90 unge oplever, at de frivillige er opmærksomme på at snakke med nye unge, og 83 ud af 90 unge oplever, at de unge selv er opmærksomme på at snakke med nye unge

  • 85,5 % af de unge, der har benyttet ét eller flere af Ventilens tilbud, føler sig mindre ensomme, 80 % oplever et styrket selvværd, og 43,4 % har fået en større tro på, at jævnaldrende synes godt om dem, efter de er begyndt i Ventilen

  • 62,2 % af de unge har fået nemmere ved at møde nye mennesker, 60 % af de unge har fået større overskud til at hjælpe andre, hvis de oplever, de har brug for det, 54,4 % af de unge er blevet bedre til at fornemme, hvordan andre har det, og 74,4 % er mere trygge i nye situationer

  • 71,1 % af de unge har mødt nogen, som de kan lave noget socialt med uden for Ventilen, og 73,3 % er generelt blevet bedre til at indgå i nye sociale situationer

Interne evalueringer af KOMsammen/mødestederne fra 2018-19 viste desuden, at:

  • Flertallet af de unge føler sig mindre ensomme, efter de er begyndt i KOMsammen/mødestedet; de oplever, at der er et godt sammenhold, og de er blevet mere tilfredse med sig selv og har dermed styrket deres selvværd, siden de begyndte i KOMsammen/mødestedet

  • I 2020 var ca. 50 % af brugerne i KOMsammen mellem 20-24 år, og størstedelen var mænd (62,3 %) – 37 % af brugerne i mødestederne var 19-22 år, og der var en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige brugere

Afsendere af indsatsen
Ventilen Danmark

Kontakt
Ventilens sekretariat

Telefon: 70 208 308 mellem kl. 10-16 i hverdage / E-mail: info@ventilen.dk

Læs mere her:
Om KOMsammen / Mødestedet
Øvrige dokumentationsrapporter, herunder tidligere evalueringer​

Dokumenter i PDF-format:​
Evaluerings- og dokumentationsrapport 2019.pdf


Redaktør