Optur United

Formål
At øge deltagelsen i, lysten til og kvaliteten af fysisk aktivitet for at fremme trivsel og sociale fællesskaber blandt erhvervsskoleelever​

Indhold
Indsatsen ’Optur United’ blev gennemført i regi af partnerskabsprojektet ”I Form til Fremtiden” i perioden 2014-2017 som en helhedsorienteret indsats for elever og lærere på landets erhvervs- og produktionsskoler

Projektet indtænkte fremme af fysisk aktivitet og mental sundhed blandt elever på alle niveauer i skolen, herunder i undervisning og i aktiviteter for eleverne, i styrkelsen af lærerkompetencer, i involvering af en række aktører (f.eks. sundhedsplejerske) og i forbedringen af skolens fysiske og sociale miljø. Projektet indebar følgende tiltag relateret til trivsel: 

  • Sundhedscaféer faciliteret af Dansk Firmaidrætsforbund

  • Workshop for eleverne om trivsel og fysisk aktivitet, afholdt af Psykiatrifonden

  • 2 workshops for lærere, som modtager viden om bevægelse og trivsel og udvælger et indsatsområde, som de vil integrere i undervisningen

  • Sundhedsorganisering på skolen og opkvalificering af medarbejdere via Dansk Firmaidrætsforbund

  • En stor fælles aktivitetsdag: ’Schools On The Run’ (SOTR)

  • En forankringspakke

Målgruppe
Elever og ansatte på erhvervs- og produktionsskoler

Omkostninger
Ingen information herom

Hvem kan varetage aktiviteten?
Psykiatrifonden afholder møder og workshops, Dansk Firmaidrætsforbund varetager sundhedscaféer og opkvalificering af medarbejdere ift. fysiske aktiviteter, SOTH varetager den fælles aktivitetsdag, mens ledelse og medarbejdere varetager øvrige aktiviteter og tiltag, herunder drøftelser af skolens organisering

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Slutrapport foretaget i projektet i 2014-2017 baseret på undersøgelser blandt ledere, lærere og elever via spørgeskemaer, observationer og semistrukturerede interviews. Følgende resultater omhandler arbejdet med trivsel og sociale fællesskaber: 

  • Der var tegn på, at eleverne styrkede deres sociale og emotionelle kompetencer, bl.a. havde de lettere ved at håndtere følelser og tanker og blev bedre til at bede om hjælp

  • Nogle elever oplevede, at aktivitetsdagen bidrog til fællesskab på tværs af skolens elever

  • Lærerne oplevede projektets workshops som gode og relevante for deres daglige arbejde med eleverne

  • Projektet blev gennemført i et mindre omfang end tiltænkt, f.eks. blev en digital platform nedlagt, da den blandt andet ikke var brugervenlig nok og derfor ikke blev anvendt​

Afsendere af indsatsen
Partnerskab bestående af Dansk Firmaidrætsforbund, PenSam, Psykiatrifonden, FOA, Syddansk Universitet (RICH), Elevernes Erhvervsskoleorganisation, Produktionsskoleforeningen og Schools On The Run

Læs mere her:
Kort om Optur United​

Dokumenter i PDF-format:
Om Optur United samt slutevaluering.pdfRedaktør