​​

Projekt Netwerk

Formål
At forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge, herunder erhvervsskoleelever

Indhold
Et igangværende koncept, der indeholder et fælles program for trivsel og sammenhold. Lærerstaben på den respektive erhvervsskole deltager i fysiske eller digitale seminarer, hvori de uddannes i Netwerks metoder og materialer – herefter kan lærerne benytte disse i undervisningen af deres elever.  Desuden består Netwerk af fire elementer, der understøtter hinanden:

  1. Lektionsforløb, hvor undervisning (7 lektioner) og materiale er tilrettelagt. Undervisningen foregår i klasse-/holdvis og retter sig mod hele klassens trivsel; dvs. fællesskaber og socialt samvær

  2. Makkerskaber, der giver eleverne en tryg base i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Makkerskaber dannes i klassen på forhånd, således alle elever har én i deres klasse, som de er tilknyttet

  3. Fællesskabende aktiviteter og konkrete redskaber til at styrke fællesskabet. Disse redskaber giver eleverne mulighed for at lære hinanden at kende

  4. Støtte til elever, hvor lærere modtager konkrete redskaber, som kan bruges til at støtte elever, der føler sig ensomme eller mistrives

Der kan læses mere om Projekt Netwerk til erhvervsuddannelser her


Målgruppe
GYM og EUX/EUD-elever 

Omkostninger
Årligt abonnement til Netwerk-website og materialer: 5500,- årligt

Seminar for undervisere: 12.000-30.000 kr. (afhængigt af antal deltagere)

Hvem kan varetage aktiviteten?
Skolen skal kontakte Ventilen på netwerk@ventilen.dk for at tegne et abonnement og booke et seminar. Network tilbyder herefter seminarer for lærere og skoler samt gratis opfølgningsseminar og årlig evaluering. På baggrund af de opkvalificerende seminarer gennemfører erhvervsskolen selv undervisning af elever og øvrige aktiviteter

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Følgeforskning (i form af effektevaluering, årlige tilfredshedsundersøgelser blandt alle lærere og elever samt kvalitative analyser) viser følgende foreløbige resultater:

  • Netwerk har en positiv effekt på elevernes viden om ensomhed og hjælpemuligheder. Dette gælder også deres oplevelse af lærer-elev-relationer samt deres prosociale adfærd, dvs. hjælpsomhed, empati og hensyntagen

  • Netwerk har haft en effekt på elevernes overvejelser om frafald: færre af de elever, som har deltaget i Netwerk, har overvejet at stoppe deres uddannelsesforløb sammenlignet med elever, der ikke har deltaget

  • Alle elever tilkendegiver, at Netwerk er relevant. Eleverne er dog bevidste om, at nogle elever har et større behov for Netwerk end andre – når de skal sætte ord på disse elever, så er det ’de stille, usikre og generte typer’

  • Eleverne efterlyser imidlertid et behov for, at der i højere grad laves noget fælles for klassen samt at aktiviteterne foregår udenfor skoletiden

Afsendere af indsatsen
Ventilen Danmark

Kontakt
Projektleder Julie Kronberg (barsel tom. februar 2023) / Projektkoordinator Rikke Stefani

Telefon: 70 208 308 

Læs mere her:
Om Projekt Netwerk 

Udsagn om Projekt Netwerk

Om følgeforskningen​

Redaktør