​​​

Dit Arbejdsliv Nu

Formål
At ruste elever til at håndtere psykisk arbejdsmiljø, herunder dilemmaer, på lære- og arbejdspladser

Indhold
Det interaktive undervisningssite ditarbejdslivnu.dk har til formål at udbrede viden om psykisk arbejdsmiljø og sammenhængen med sundhed samt introducere en række konkrete oplevelser og dilemmaer, der kan opstå på en arbejdsplads, og som kan danne grundlag for refleksion. Sitet er udviklet og afprøvet som en del af arbejdsmiljøundervisningen på tre erhvervsskoler i 2014, hvor i alt fire klasser (frisør, maler, tømrer og SOSU) på grundforløbet blev undervist i materialet

Undervisningssitet består af et Dilemmaspil, der downloades som app. Spillet er bygget op som scener fra en arbejdsdag, hvor eleven undervejs skal tage stilling til konkrete dilemmaer (overarbejde, mobning, grænser m.m.), der alle bygger på virkelige hændelser fra unges møder med arbejdsmarkedet. De unge kan læse mere om forskellige svære situationer i selve appen eller på hjemmesiden via en række virkelig historier og fortællinger. Derudover indeholder hjemmesiden en vidensbank om sammenhængen mellem livskvalitet, helbred, arbejdsliv og social ulighed, viden om forskellige handlemåder (aktiv, passiv, konfronterende), der kan være på spil i forskellige situationer samt en række links til andre relevante sider og støttemuligheder ved udfordringer i arbejdsmiljøet. Endelig indeholder hjemmesiden en side særligt målrettet undervisere med bl.a. undervisningsvejledninger og -materialer (samtalekort, rollespil, quiz mm.), som lærere kan integrere i deres undervisning

Målgruppe
Elever i overgangen til praktik eller arbejdsmarkedet samt undervisere på erhvervsskoler

Omkostninger
Gratis

Hvem kan varetage aktiviteten?
Elever kan selv downloade appen. Lærere kan varetage selve spillet eller relaterede aktiviteter i undervisningen

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
En intern afslutningsrapport fra 2015, som indeholder en evaluering på baggrund af bl.a. elevers afprøvning af spillet på tre erhvervsskoler:

  • Brugen af sitet i undervisningen i psykisk arbejdsmiljø skaber aktivitet, engagement, identifikation og refleksion blandt eleverne

  • Brugen af hjemmesidens enkelte dele (spil, case historier, viden) gjorde, at eleverne blev præsenteret for mange forskellige emner i det psykiske arbejdsmiljø

  • Dilemmaspillet fangede elevernes opmærksomhed og gjorde dem positivt stemt overfor undervisningen, fordi der var skabt en forventning om, at de skulle i gang med noget sjovt

  • Alvorlige emner og et fag, der ellers kan virke ’tungt’, blev præsenteret i en ’let indpakning’, hvilket gav eleverne lyst til at gå i gang og acceptere spillets præmisser fra start

  • Elevernes motivation blev fastholdt, idet de spillede individuelt, og dermed alle var aktive

  • De virkelige historier muliggør, at eleverne kan afspejle sig i andres fortællinger - nogle elever havde dog svært ved at identificere sig med materialet på hjemmesiden, hvilket særligt gjaldt tømrereleverne, hvis fag ikke var tilstrækkeligt repræsenteret i dilemmaer og casehistorier

  • I nogle tilfælde blev eleverne forstyrret af Dilemmaspillets design, fordi scenernes baggrund ikke var genkendelige for deres eget fag – dette førte til ændringer i det visuelle design til mere neutrale og almene baggrunde

  • Casehistorierne er ikke blevet indtalt, så de kan oplæses i app’en, og eftersom kun et fåtal af de deltagende elever var ordblinde eller havde svært ved at læse, vides det ikke, hvilke konsekvenser dette har for denne ungegruppe

  • Nogle lærere efterlyste håndfaste forslag til, hvordan man handler ’rigtigt’ i bestemte situationer – de tre handlemåder (aktiv, passiv, konfronterende) angiver dog ikke dette, fordi det ikke handler om at finde den ’rigtige’ løsning, men om at skabe refleksion over fordele og ulemper ved forskellige handlemuligheder i forskellige situationer

Afsendere af indsatsen
Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning & Aarhus Universitetshospital

Kontakt
Regine Grytnes, antropolog, ph.d. og forsker: reggry@rm.dk

Læs mere her:
www.ditarbejdslivnu.dk
Om indsatsen og sitet

Dokumenter i PDF-format:
Evaluering 2015.pdf​​
Artikel - bare et spil.pdf


Redaktør