​​

Elevtrivsel er guld værd – god praktikoplæring i erhvervsuddannelserne

Formål
At sætte fokus på god praksis i virksomhedsoplæring i erhvervsuddannelserne

Indhold
Nationalt Center for Erhvervspædagogik ved Metropol har på vegne af Undervisningsministeriet i 2011 udarbejdet hæftet ’Elevtrivsel er guld værd​', der indeholder situationer fra dagligdagen samt en række gode råd og ideer til brug i dagligdagen med eleven. God oplæring er afgørende for, om de unge trives eller ej, og trivsel har stor betydning for, om eleverne dropper ud eller gør deres uddannelse færdig

I hæftet præsenteres seks forhold – eller ’guldkorn’ – der spiller ind på trivsel, uanset branche og uanset om der er tale om elev eller medarbejder. Disse eksemplificeres via en række konkrete oplæringssituationer, der viser, hvordan de seks guldkorn kan være i spil i hverdagen med eleven. De seks guldkorn er:

 • Krav: Omhandler arbejdsmængde, tempo/tid, indlevelse, lydhørhed, hukommelse, viden

 • Indflydelse: Omhandler hvad, hvordan og med hvem skal man samarbejde

 • Mening: Omhandler sammenhæng og formål med arbejdet

 • Social støtte: Omhandler hjælp og tilbagemelding fra andre

 • Forudsigelighed: Omhandler information om hvad der skal ske og hvorfor

 • Belønning: Omhandler løn og anerkendelse

Hæftet indeholder desuden en række links og oplysninger om, hvor der kan findes yderligere hjælp og vejledning samt følgende fem gode råd til god praksis i praktikoplæringen:

 1. Sørg for en god introduktion. Det er vigtigt, at virksomhed og elev får afstemt forventninger til hinanden. Det kan forebygge mange misforståelser. Eleven skal fra starten vide, hvem der er udpeget som oplærer, og som derfor kan spørges til råds om stort og småt

 2. Udarbejd en praktikplan sammen med eleven. Sådan en plan er et godt værktøj. Bruges planen aktivt, så bliver det nemmere for eleven at følge med i, hvad han/hun lærer. Det hjælper eleven til at følge egen udvikling fra ”nybegynder” til faglært: ”Hvor står jeg lige nu, og hvor er jeg på vej hen?”

 3. Hold jævnligt elevsamtaler. Selv om der snakkes sammen dagligt, bør der finde elevsamtaler sted med jævne mellemrum og gerne ved start og slutning af hver praktikperiode. Elevsamtaler giver indblik i, hvordan eleven har det. Ofte får man nogle gode bud på, hvad der skal til for at øge trivsel og læring

 4. Ros og anerkend elevens arbejde. Ros og anerkendelse er afgørende for arbejdsglæden. Som den erfarne kan man nemt glemme, at eleven er nybegynder og derfor mangler rutine og erfaring. Fortæl hvad eleven gør godt - og hvorfor det er godt. Ros hellere for meget end for lidt! 

 5. Understøt den gode tone. En rå og ubehagelig tone kan nemt skræmme en elev væk. Vær et godt eksempel og grib ind hvis eleven bliver udsat for en unødig hård tone, kritik eller drillerier. Har eleven begået fejl, skal han/hun selvfølgelig have det at vide. Men sørg for at det sker på en ordentlig måde og sådan, at eleven kan lære af fejlen.

Målgruppe
Oplæringsansvarlige (kaldes også læresvend, praktikvært, praktikvejleder, elevansvarlig m.m.)

Omkostninger
Gratis hæfte

Hvem kan varetage aktiviteten?
Hæftet er primært skrevet til praktikvirksomhederne og deres oplærere

Evalueringsresultater og praksiserfaringer

-   

Afsendere af indsatsen
Professionshøjskolen Metropol, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
Elevtrivsel er guld værd.pdf

Redaktør