​​

Første gang glemmer du aldrig

Formål
At styrke lærlinges og nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet

Indhold
Indsatsen er forankret i tre 3F-afdelinger (Aalborg, Aarhus og Bornholm) på områderne Byggeri, Det Grønne Område samt Privat Service, Hotel og Restauration og har til formål at støtte unge i deres første møder med arbejdsmarkedet. Der er tale om et pilotprojekt fra 2021 til 2023, der søger at løse den udfordring, at unge ofte ikke er tilstrækkeligt mentalt stærke i deres første møde med lærepladser og/eller arbejdspladser samt at praktiksteder og arbejdspladser ofte ikke har viden om, hvordan lærlinge skal tages imod. Indsatsen tilbyder følgende:  

  • Netværksdannelse: Tilbud om deltagelse i faglige og sociale netværk for unge geografisk placeret i og omkring de tre afdelinger

  • Rådgivning til virksomheder: Gå-hjem-møder, der rådgiver om mental sundhed og trivsel på arbejdspladsen samt hvad virksomheder skal være særligt opmærksom på, når der er unge ansatte/lærlinge. Derudover skal møderne danne netværk på tværs af virksomheder

  • Lokale mentorordninger: Skal sikre sammenhæng mellem den unge, arbejds-/læreplads og erhvervsskole og støtte de unge i forberedelse til praktikforløb eller deres første ansættelse. Mentor fungerer som både virksomhedens og den unges sparringspartner i alt fra helt basale hverdagsproblemer til problemer på arbejdet eller på uddannelsen

  • Hjemmesiden førstegang.dk: Kan bruges som værktøjskasse i arbejdet med at styrke og sætte fokus på trivsel i hverdagen på arbejdspladsen. Henvender sig primært til følgende målgrupper:

    • ​​​​Elever/lærlinge: Bl.a. Gode råd til forberedelse af den første arbejdsdag, Info om overenskomster, Tegn på mistrivsel samt info om hvor elever kan søge hjælp

    • Ledere/arbejdsgivere: Bl.a. Gode råd til modtagelse af lærlinge, Relevante redskaber såsom dialogkort og tjekliste til en god modtagekultur, Viden om trivsel og mental sundhed

    • Uddannelsesansvarlig AMR/TR: Bl.a. Gode råd til modtagelse af lærlinge, Relevante redskaber såsom dialogkort og tjekliste til en god modtagekultur, Info om hvor der kan søges yderligere støtte

Hjemmesiden indeholder derudover en række nyttige links til anden hjælp og rådgivning, opdelt efter faggruppe, samt en række små videoer med udtalelser fra lærlinge og arbejdsgivere. 

Målgruppe
Nyuddannede, unge lærlinge/elever på hovedforløbet af erhvervsuddannelsen, arbejdsgivere og uddannelsesansvarlige på virksomheder

Omkostninger
Ingen information herom.

Hvem kan varetage aktiviteten?
3F varetager mentorordningen og de dertilhørende initiativer

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Igangværende projekt (2021-2023), hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at finde en evalueringsrapport

Afsendere af indsatsen
3F

Kontakt
Projektledelse 3F: 

Una Arnbjørn: una.arnbjorn@3f.dk / Tlf: 88 92 03 86

Peter Hamborg Faarbæk: peter.faarbaek@3f.dk / Tlf: 88 92 03 76

Læs mere her:
www.førstegang.dk
Om projektet​

Dokumenter i PDF-format:
Mentorer Bornholm.pdf
Mentorer Aarhus.pdf
Mentorer Aalborg.pdf
Redaktør