​​

Fortsat gode muligheder for praktikpladser og fastholdelse i praktikken

Formål
At afstemme forventningerne mellem elever og praktiksted og understøtte sociale netværk

Indhold
Denne indsats er udviklet på Gråsten Landbrugsskole og indeholder fire centrale aktiviteter:

  • Møde på skolen mellem elever og praktiksteder inden den første praktikperiode: På et fælles møde for elever og praktiksteder præsenterer udvalgte elever og praktiksteder deres forventninger til hhv. den gode praktikplads og den gode elev – elevernes præsentation afspejler gruppearbejde og drøftelser på holdet, der ligger forud for fællesmødet. Efter præsentationerne får de enkelte elever og deres praktiksted tid til at tale om deres forventninger til det kommende samarbejde ud fra et skema, som strukturerer deres samtale. Herudover fortæller skolen, hvad eleverne har arbejdet med på grundforløbet, så praktikstederne er orienteret om, hvad de kan forvente. Der er også en ekstern oplægsholder, som fortæller om forskellige emner, fx samarbejde eller ungdomsliv. Mødet afsluttes med fællesspisning

  • Kontakt med eleverne i praktikperioden: I starten af første praktikperiode besøger brancheforeningen LandboUngdom alle elever på deres praktiksted. Her er fokus primært på elevens trivsel, og foreningen udarbejder en rapport, som sendes til elevens kontaktlærer. Efterfølgende henvender kontaktlæreren sig til eleverne telefonisk med fokus på både faglig og psykisk trivsel. Endelig samarbejder skolen også med LandboUngdom og andre landbrugsskoler om såkaldte Klub1-arrangementer, hvor eleverne kan møde andre unge, som arbejder i landbruget; herunder unge som er i praktik indenfor samme geografiske område

  • To årlige fester for alle elever: Festerne er både for elever, som går på skolen; for elever i praktik; og for elever, som har afsluttet deres uddannelse. Til festen står lærerne i baren og får på den måde lejlighed til at tale med elever, som er i praktik, på en uformel måde. Festen benyttes desuden som anledning til et fælles møde for de elever, der er i praktik, så fx studietur eller andet kan afklares

  • Tæt kontakt til det lokale arbejdsmarked: Kontakten til det lokale arbejdsmarked struktureres gennem møder med de bl.a. lokale landboforeninger, så potentielle praktiksteder får indblik i muligheden for at tage elever. Skolen har også holdt møde med de ansatte i en landboforening, som er blevet orienteret om uddannelsen, så de bedre kan rådgive landmænd, som kontakter dem. Endelig har skolen haft fokus på, at det ikke skal være administrativt besværligt for landmændene at tage en elev - skolens administrationsafdeling har derfor udarbejdet en mappe, som eleverne kan tage med, når de søger praktikplads. Mappen indeholder en oversigt over uddannelsesperioderne, uddannelsesaftalen og vejledning til, hvordan den udfyldes, samt en lønskala

Målgruppe
Elever og lærere på landbrugsskoler samt praktiksteder

Omkostninger
Økonomiske omkostninger er ikke oplyst

Hvem kan varetage aktiviteten?
Handlingsplanen for ovennævnte aktiviteter er udarbejdet af uddannelseslederen i dialog med uddannelseschefen og lærerne på Gråsten Landbrugsskole. Arbejdsopgaverne er blevet fordelt i forhold til den eksisterende organisering og ansvarsfordeling, således at læreren i psykisk arbejdsmiljø (som også er studievejleder) har arbejdet med forventningsafstemning som en del af undervisningen og som oplæg til mødet mellem praktiksteder, elev og skole, mens kontaktlærerne er centrale i forhold til kontakten til eleverne, når de er i praktik

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Der er ikke foretaget en decideret evaluering på baggrund af indsatsen, men i en opsamlende rapport fra Dansk Evalueringsinstitut (EVA) deler skolen følgende erfaringer:

  • Møderne mellem elev og praktiksted er blevet afholdt i 3-4 år, og omkring halvdelen af praktikstederne møder op. Erfaringen er, at praktikstederne synes det er hyggeligt, men endnu vigtigere er det, at elev og praktiksted er foran, når eleven starter i sin første praktik, fordi den første usikkerhed begrænses. At de to parter også har talt om potentielle udfordringer, gør det både nemmere for dem at tale om og mere umiddelbart at kontakte skolen for hjælp, hvis noget går galt

  • Erfaringen i forhold til kontakten med eleverne i praktikperioden er, at det ikke er så vigtigt, om det er LandboUngdom eller skolen, som kontakter eleven først, eller om kontakten sker i form af et besøg eller telefonisk. Det vigtige er, at eleverne oplever at blive set og hørt. Kontaktlæreren understreger dog vigtigheden af, at kontaktlærerne kender eleverne godt, så de får ærlige svar fra eleverne

Afsendere af indsatsen
Gråsten Landbrugsskole

Læs mere her:

Dokumenter i PDF-format:
Rapport fra EVA 2012.pdf

Redaktør