​​

Førerhuset som arbejdsplads

Formål
At udvikle nye og bedre bevægelsesvaner blandt elever på chaufføruddannelsen

Indhold
Indsatsen ’Førerhuset som arbejdsplads’ fandt sted i 2011 i regi af et større projekt Udvikling af elevers kompetencer til at medtænke og praktisere miljø- og sundhedsaspekter i fremtidens fag ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik. Indsatsen blev gennemført på Transport & Logistik på Odense Tekniske skole

Indsatsen ’Førerhuset som arbejdsplads’ indebærer to undervisningsforløb, hvor eleverne introduceres til, hvordan motion og sundhed på en række områder hænger sammen: A) Bevægelse og motion i chaufførens hverdag og B) Ergonomi og arbejdsmiljø. Hver elev får udarbejdet en sundhedsprofil, som forløb A tager udgangspunkt i

Forløbet indledes med en diskussionsrunde, hvor elevernes egne oplevelser kommer på banen samtidig med, at de via læreroplæg præsenteres for teori og viden om fysiologi, ergonomi, chaufførerhvervets typiske arbejdsskader, faciliteter og hjælpemidler til rådighed mv. Herefter følger diverse elevopgaver, som bl.a. består i at beskrive fysiske problemer, som eleverne oplever i jobbet som chauffør ud fra følgende spørgsmål: Hvilke fysiske problemer oplever du i jobbet? Oplever du myoser, smerter eller ubehag under kørslen? Hvor og hvornår opstår problemerne? Hvad gør du eller har du forsøgt at gøre noget? 

Forløbet indeholder desuden en såkaldt problemanalyse, hvor de enkelte problemer diskuteres af eleverne i plenum, og endelig suppleres med afspændingsøvelser i praksis, hvor en lærer demonstrerer og eleverne gennemfører øvelserne efterfulgt af en fælles opsamling

Målgruppe
Chaufføruddannelsernes elever

Omkostninger
Hvert af de to undervisningsforløb har ca. 2 dages varighed, hvilket kræver tidsmæssige omkostninger for underviseren, der foretager undervisningen. 

Hvem kan varetage aktiviteten?
Underviseren varetager undervisningsforløbet på baggrund af undervisningsmaterialer og -plan, der kan findes i denne rapport (side 8-12). Skolen kan vælge at gennemføre begge forløb eller blot ét af dem

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Der er ikke foretaget en evaluering på baggrund af indsatsen, men underviseren kan lade grupperne opponere på hinandens opgavebesvarelser, og det anbefales at foretage en fælles opsamling og evaluering på holdet

En række vigtige overvejelser og didaktiske temaer for arbejdet med sundhed på chaufføruddannelsen præsenteres i øvrigt i denne rapport

Afsendere af indsatsen
Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Professionshøjskolen Metropol

Læs mere her:
Rapport: Udvikling af elevers kompetencer til at medtænke og praktisere miljø- og sundhedsaspekter i fremtidens fag

Dokumenter i PDF-format:
Resumé og kort evaluering.pdf

Redaktør