​​

Gennem leg og spil til trivsel og læring

Formål 
At øge fastholdelse af elever og styrke deres læring gennem forøget trivsel, fysisk velvære og fællesskabsfølelse

Indhold
Indsatsen blev gennemført i Roskilde Kommune på to erhvervsskolehold med forskellige elevforudsætninger (en almindelig klasse og en såkaldt flex-klasse) og blev afsluttet i 2010

Indsatsen består af faget ’Leg og Læring’, der i fire lektioner om ugen introducerer såkaldt ’playbuilding’, hvor eleverne afprøver lege og spil i skolens undervisning. Der er fokus på fire elementer: Inklusion, samarbejde, kommunikation og kreativitet. Gennem Playbuilding får deltagerne syn for de sociale og kreative kvaliteter, som legen rummer, og ser hvordan de kan tages med ind i hverdagen. Hensigten med faget var at udvikle et koncept, som på mere permanent basis kan indgå som en del af tilbuddene til elever i grundforløbet

Målgruppe
Erhvervsskoleelever

Omkostninger
Ingen information herom, men andre ydelser leveret af Gerlev Legepark har en brugerbetaling på mellem 5-15.000 kr.

Hvem kan varetage aktiviteten?
Instruktører fra Gerlev Legepark

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Praksiserfaringer (observationer, interviews og spørgeskemaer til elever) fra projektet gennemført i 2010:
  • Projektet gav mange og blandede resultater. Der er ingen samlede konklusioner, men det var tydeligt, at faget Leg og Læring ikke bør udbydes som et særskilt fag med 4 lektioner om ugen

  • Styrken ved idrætslegene er, at legenes struktur og dynamik er med til at etablere fællesskab

  • Playbuilding kan bruges som afbræk i undervisningen, som små øvelser i koncentration, som ’icebreaker’ eller samarbejdsøvelser, som kan integreres i idræts- og sundhedsundervisning, men ikke bør udbydes som et selvstændigt fag

  • Det er vigtigt at evaluere og bearbejde elevernes oplevelser, hvis det skal fremme læring og dannelse


Afsendere af indsatsen
Roskilde Handelsskole og Gerlev Legepark

Dokumenter i PDF-format:
Mere om indsatsen.pdf


Redaktør