​​

Young & Active

Formål
At fremme en inkluderende og engagerende bevægelseskultur, hvor elever på en ungdomsuddannelse har lyst til og mulighed for at bevæge sig

Indhold
Young & Active er en indsats, der udspringer af det afsluttede forskningsprojekt ’En go’ Bgym’ fra 2014-2020

Tiltaget giver nye elever på ungdomsuddannelser mulighed for at være med til at bestemme hvilke aktiviteter, der skal være på deres skole, gennem en ung-til-ung innovationsworkshop. Denne faciliteres af ældre elever med støtte fra lærere. Eleverne inspireres til at udvikle og igangsætte aktiviteter med fokus på bevægelse og fællesskab, og workshoppen er designet, så den kan afvikles for op til 50 elever ad gangen. Den består af en række aktiviteter fordelt over to workshopdage á 90 minutter med 1-2 ugers mellemrum:

  • Workshopdag 1: Udvikling af aktiviteter

  • Workshopdag 2: Realisering af aktiviteter

Forskningsgruppen bag Young & Active innovationsworkshoppen har udviklet en række materialer samt en implementeringsguide, der beskriver hvordan innovationsworkshoppen kan planlægges, afvikles og implementeres på ungdomsuddannelser – den findes her på projektets hjemmeside 

Målgruppe
Elever på ungdomsuddannelser

Omkostninger
Young & Active-materialerne er frit tilgængelige for alle danske ungdomsuddannelser, der ønsker at skabe mere bevægelse og fællesskab for eleverne. Tiltaget medfører dog omkostninger i form af allokering af medarbejder- og elevtimer, da det anbefales at begynde planlægning af Young & Active 6-8 uger før afholdelse af workshops samt at de to workshops foregår i skoletiden

Hvem kan varetage aktiviteten?
1-2 udvalgte ansatte fra skolen vælges til at være tovholdere og skal varetage planlægning af de to workshops samt koordinering med de af skolens ældre elever, der skal være med til at facilitere. Det anbefales at rekruttere 5-6 ældre elever pr. 50 førsteårselever

Evalueringsresultater og praksiserfaringer
Young & Active er oprindeligt udviklet til gymnasieelever, men blev i 2018 afprøvet på to erhvervsskoler i et mindre pilotstudie for at undersøge, om workshoppen og de bærende principper kan fungere i en sådan setting. De foreløbige praksiserfaringer herfra er:

  • Det kan være en udfordring at tilpasse workshoppen til erhvervsskoler, der ikke nødvendigvis har de samme faciliteter og strukturelle rammer som gymnasier. Fx har erhvervsskolerne ingen deciderede gymnastiksale

  • Pga. ovenstående udfordring har der i stedet været fokus på at skabe flere aktive pauser i løbet af dagen

Afsendere af indsatsen
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere her:
Om Young & Active

Dokumenter i PDF-format:
Praksiserfaringer fra to elever.pdf

Redaktør